Ettekanded 2018-05-04T07:34:34+00:00

Ettekanded

Pressikonverents “Metastaatiline rinnavähk” 03.05.2018 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus.

Pressikonverentsi avaslaidid

MTÜ Meeta esitlus

Meediakajastused:

Vähiliidu kampaania keskendub tänavu kaugelearenenud rinnavähile – “Aktuaalne kaamera”, 03.05.2018, ETV

Metastaatilise rinnavähi ravivõimalused on muutunud paremaks – “TÄNA. Uudised”, 03.05.2018, Tallinna TV


Eesti Vähiliidu 3. konverents vähipatsientidele ja nende lähedastele “Tervis kui vaimne ülesanne” 20.04.2018 Hotell Euroopa Konverentsikeskus.

Loovteraapia tervendav toime – loovterapeut Eve Usin

Enesesõbralikkus ja -kaastunne -psühholoog Helena Väljaste

Hiina meditsiini võimalused – nõelraviarst Heino Tiik

Rahvusvahelise vähinädala teaduskonverents “Harva esinevad onkoloogilised ja hematoloogilised kasvajad täiskasvanutel ja lastel” 7. detsember.

Dr. Vahur Valvere – Konverentsi avaettekanne
Prof Barbro Eriksson – Management of NET-tumors
Dr. Tiit Suuroja – NET tuumorite diagnostika- ja ravivõimalused Eestis
Prof Bernd Kasper – Management of bone sarcomas
Prof Bernd Kasper – Management of soft tissue sarcomas
Dr. Kadri Putnik ja dr Helis Pokker – Sarkoomide diagnostika ja ravi Eestis
Dr. Aare Märtson ja Paul-Sander Vahi – Luusarkoomide kirurgilise ravi võimalused Eestis
Dr. Kadri Saks ja dr Sirje Mikkel – Laste pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisest ja ravist Eestis

Tervise – ja koolituslaager “Loodus tervise teenistuses” 27.-29. juuli

M. Egipt – EVL 20 ettekanne
Dr. V. Valvere – Vähi sõeluuringud
A. Virovere MSc – Õnn ja õnnestumine
Laagri laulu sõnad; Laagri laul Rõõm jääb saatma meid noodid

Riigikogu ja Eesti Vähiliidu koostööümarlaud 15. mai

Dr. V.Valvere – Vähk Eestis- ennetamise, varase avastamise ja ravi võimalused
S.Vaask – Sõeluuring kui investeering elanikkonna tervisesse
Dr. L.Padrik – Ülevaade emakakaelavähi ennetusest Eestis
Dr. M.Talk – Rinnavähi sõeluuring Eestis-hetkeseis ja arengusuunad
Dr. S.Ulp – Rinnavähi varajane avastamine TÜ Kliinikumi kogemus
Dr. T.Suuroja – Soolevähi sõeluuringu pilootprojekt-kas soovunelm või reaalsus
Dr. M. Punab – Kas eesti mees vajab soospetsiifilist terviseprogrammi
Dr. P.Veerus – Tõenduspõhisus vähi sõeluuringute läbiviimisel ja vähi sõeluuringute register