Aita päästa elusid!

Annetustelefon 900 1004 - kõne hind 5 eurot
900 1040 - kõne hind 10 eurot

NB! et annetus meieni jõuaks siis palun kuula automaatvastaja informatiivne tekst lõpuni

Eestis elab ligikaudu 57 000 vähipatsienti ja igal aastal haigestub lisaks ligikaudu 9 000 inimest, kellest umbes pooled kahjuks surevad kuna haigus on avastamise hetkel juba regionaalselt- või kauglevinud

Umbes 30-40% kõigist vähijuhtudest saaksime aga üldse ära hoida või haigestumise riski oluliselt vähendada oma eluviise tervislikumaks muutes. Haiguse varajasel avastamisel aga on umbes 1/3 kõigist vähkidest  ravitavad.

Vähiliidu poolt tellitud ja SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt 2016 aastal läbiviidud vähiravi sotsiaalmajandusliku analüüsi arvutuste kohaselt on vähktõvega kaasnevad otsesed kulud Eesti riigile 102 miljonit eurot aastas. Neid kulutusi saaks oluliselt vähendada vähihaigust ennetades ja varajaselt avastades.

Vähemalt pooltel vähihaigetel on šanss terveneda, kui haigus avastatakse varases staadiumis.

Vähiliidu tegevusi toetades aitad meid jätkuvas vajalikus teavitustöös vähihaiguse ennetamiseks ja varaseks avastamiseks –

AITAD PÄÄSTA ELUSID!

Sinu toetus aitab ka juba haigestunud inimesi ja nende lähedasi kohanemisel selle raske haigusega, aidates kaasa vajalike koolituste, nõustamiste ja teraapiate korraldamisele.

Täname kõiki eraisikuid ja ettevõtteid, kes on pidanud oluliseks vähiliidu tegevusi toetada!

Iga annetus loeb, olgu see suur või väike!
MTÜ Eesti Vähiliit on kantud tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, mis tähendab, et eraisik saab igalt annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Vähiliit edastab annetaja isikukoodi ja annetussumma Maksu- ja Tolliametile ning see kajastub teie eeltäidetud deklaratsioonil.

Eesti Vähiliit on hea annetuste koguja ja on liitunud annetuste kogumise hea tavaga