Patsiendile

Tasuta nõuandetelefon pakub abi igal tööpäeval kell 10.00-12.00 ja 18.00-20.00
Lauatelefonilt helistades vali 800 2233, mobiililt helistades 631 1727
Nõuandetelefoni tööd toetab Tervise Arengu Instituut

Eesti Vähiliit peab üheks väga oluliseks osaks oma tegevuses vähipatsientide ja nende lähedaste psühhosotsiaalset toetamist läbi erinevate koolituste ja teraapiate, et aidata kohaneda ja toime tulla erinevate aspektidega, mida vähihaigus endaga kaasa toob.

Kui me tahame muuta inimeste hoiakuid vähi suhtes, siis on vaja – lisaks aina parema ravi leidmisele – et vähiravis pöörataks väga tõsist tähelepanu vähi psühhosotsiaalsetele aspektidele.

Vähk on nii meditsiiniliselt kui bioloogiliselt väga kompleksne ja keerukas nähtus, kuid vähemalt sama keerulised on vähiga kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid.

Vähil on iga patsiendi jaoks eriline psühholoogiline tähendus ja selle sotsiaalsed tagajärjed on märkimisväärsed. Samuti on vähil väga eriline psühholoogiline tähendus kõigile, keda vähk puudutab: patsient, tema lähedased, tuttavad, kolleegid, arstid, õed, sotsiaaltöötajad jpt tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed.

Vähk on üldnimetus laiale hulgale kliiniliselt erinevatele pahaloomulistele kasvajatele.
Isegi kui vähipaige on sama, võib kasvaja tüüp ning haiguse kulg olla igal inimesel täiesti erinev.

Psühholoogilises ja sotsiaalses kontekstis omab vähk väga laia tähendust. Selle tajumise kirjeldamiseks parema sõna puudumisel võime rääkida vähist kui „maailmast“. See, mil määral on inimesed sellesse „maailma“ kaasa haaratud, ei ole mõõdetav, kuid see haare on kindlasti tugevam, kui statistika suudab näidata või kui tervishoiuteenuste osutajad seda vahel mõista suudavad.

KODUNE TOETUSRAVI

.
Eesti Vähiliidu loodud SA Vähihaigete Toetusravi eesmärk on aidata säilitada elu füüsilist, vaimset ja üldinimlikku kvaliteeti ka siis, kui raviga ei ole võimalik haiguse kulgu muuta ja järelejäänud elu pikkus on piiratud. Kodune toretusravi on mõeldud haigele, keda ei ole võimalik terveks ravida, kuid kelle vaevusi on võimalik kergendada ja leevendada. Vaata lähemalt…

Määramatus

Vähi peamine karakteristik on määramatus.

Ütlus, et määramatus on hullem kui lein või kaotus, on vähki haigestunud inimese jaoks vägagi tõene. Üldiselt on risk surra sama suur kui võimalus ellu jääda. Psühholoogiliselt on see teadmine nii patsiendile kui tema lähedastele tohutult kurnav.

Sama määramatusega peab toime tulema ka arst, teatades diagnoosi ning ravides. Lisaks omaenda määramatusega toimetulekule peab ta tulema toime ka ärevusega, mille määramatus tekitab patsiendis.

Igaüks reageerib vähile ärevuse, hirmu ja määramatusetundega.

Elu mõtet, kannatust ja surma puudutavad eksistentsiaalsed küsimused on meie kultuuris allasurutud teemad. Neist ei räägita tavaliselt ei pereringis, koolis ega erialases väljaõppes. Seetõttu ei ole enamik inimesi valmis selleks, et neid tabab vähk ja neil on raskusi ka suhtlemisel teiste saamasuguses olukorras olevate inimestega.

Vähki põdevad või sellest tervenenud inimesed kalduvad psühholoogilistel põhjustel seda tõsiasja oma elust varjama. Samas kui keegi sureb vähki, siis seda fakti tavaliselt ei varjata. Vastupidi: lahkunu sugulastel võib olla tugev vajadus oma lähedase kaotust vähi läbi just eriliselt rõhutada. Kõik see kujundab vähist ebatõese ja üdini pessimistliku pildi.

Iga patsient kogeb oma haigust individuaalsel, vaid talle omasel moel. Enamikul inimestel on oma elufilosoofia.

Vähk on nii meditsiiniliselt kui bioloogiliselt väga kompleksne ja keerukas nähtus, kuid vähemalt sama keerulised on vähiga kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid.

Vähil on iga patsiendi jaoks eriline psühholoogiline tähendus ja selle sotsiaalsed tagajärjed on märkimisväärsed. Samuti on vähil väga eriline psühholoogiline tähendus kõigile, keda vähk puudutab: patsient, tema lähedased, tuttavad, kolleegid, arstid, õed, sotsiaaltöötajad jpt tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed.

Ainus viis muuta inimeste hirmu vähi ees on parem psühhosotsiaalsete tegurite arvestamine vähiravis.

Vähiliit soovib südamest kõigile vähipatsientidele ja nende lähedastele sisemist jõudu ning rohkelt armastust sellel õppetundide rohkel teekonnal.

Meie 25 aastane kogemus patsientidega näitab, et kõige enam saadakse toetust üksteiselt ja seetõttu julgustame suhtlema saatusekaaslastega. Leiate neid kindlasti haiglast, mida külastate või näiteks spetsiaalselt vähipatsientidele loodud anonüümsest foorumist.

Vähiliit koondab enda all 16 patsientide organisatsiooni üle Eesti.

Liitudes endale sobiva ühinguga saate võimaluse osaleda erinevatel tasuta koolitustel ja teraapiatel ning mis kõige olulisem, osaleda meelolukates ühistegemistes ja suhelda inimestega, kes tõeliselt mõistavad ja on toetavad.

Allikas: Osaliselt tsiteeritud infoteatmikku „Psühhosotsiaalsed aspekti seoses vähi ja vähiraviga“, Medicina 2010