Helista annetustelefonidele 900 1004 (kõne hind 5 eurot), 900 1040 (kõne hind 10 eurot)

Projects

Avaleht/Projects

Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet vähipatsientidele

31. märtsil lõppes terve aasta väldanud Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud Eesti Vähiliidu projekt „Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet vähipatsientidele“  Projekti käigus viisime 4 maakonnas: Harjumaal, Läänemaal, Järvamaal ja Viljandimaal, kokku läbi 88 grupinõustamist ja nõustasime ligikaudu 1200 inimest. Projekti lõpuks valmisid järgmised vähiliidu sisedokumendid:   MTÜ Eesti Vähiliidu nõustamisteenuste standardid Vähiliidu teenuste osutamise [...]

2015-04-30T17:12:17+03:00April 30th, 2015|Projects|

Eneseabi ja toimetuleku koolitused vähipatsientidele 2014

Rahastaja Tervise Arengu Instituut Eraldatud toetuse suurus 6000 eurot   Projekti raames viiakse läbi vaimse tervise koolitused patsientide ühingutes vähipatsientidele ja nende tugiisikutele Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduses, ühingus ESTILCO, Pärnumaa Vähiühingus, Viljandimaa Vähihaigete Tugirühmas, Järvamaa Vähihaigete Ühingus.

2015-04-15T17:11:11+03:00April 15th, 2015|Projects|

„Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet vähipatsientidele“ taotluse rahuldamine

Anname teada, et perioodil 2014-2015 jätkub Eesti Vähiliidu seni väga edukas koostöö Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. KÜSK juhatuse 12. märts 2014. a otsusega rahuldati vähiliidu  taotlus „Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet vähipatsientidele“  KÜSK annab projekti elluviimiseks toetust summas  9 894,32 eurot Projekti elluviimise perioodiks on  01.04.2014 - 31.03.2015 a. Projekti lühitutvustus Projekti elluviimise eesmärgiks on läbi nõustamis- [...]

2015-03-30T17:14:48+03:00March 30th, 2015|Projects|

Rohkem teadmisi vähipuudest, üheskoos vähipuude vastu 2014

Rahastaja Eesti Puuetega Inimeste Fond Hasartmängumaksu laekumisest Eraldatud toetuse suurus 19 056 eurot   Projekti eesmärk on aidata saavutada patsiendil psüühiline ja moraalne tasakaal pärast haigusest teadasaamist, operatsiooni ja taastumise perioodil aidata luua tihedamaid suhteid maakondlike vähiühingute vahel otsida lahendusi vähihaigusega seotud probleemidele toetada psühholoogiliselt vähipatsientide lähedasi, pereliikmeid, töökaaslaseid jne lõhkuda väljakujunenud suhtumist, et vähk [...]

2014-10-31T17:10:19+02:00October 31st, 2014|Projects|

Nõuandetelefoni, kodulehe ja foorumi projekt 2014

Rahastaja Tervise Arengu Instituut Eraldatud toetuse suurus 6500 eurot   Vastavalt vähistrateegiale on projekt suunatud info andmisele vähipatsientidele ning nende lähedastele, samuti omavahelise suhtluse soodustamiseks. Projekt aitab töös hoida nõuandetelefoni, kodulehte ja foorumit.

2014-10-30T17:09:39+02:00October 30th, 2014|Projects|

PITOC projekt

PITOC ehk Public Information Tobacco Control projekt on otseselt seotud tubakakontrolli ja suitsetamislevimuse ennetamisega Euroopas. Projekti laiem eesmärk on vähendada suitsetamisest põhjustatud haigusjuhtude ja surmade arvu toetades tubakatoodete reguleerimist.   Tubakatoodete koostisosade andmed, mida tootjad kasutavad, peavad olema tarbijatele hästi kättesaadavad. Seetõttu ongi PITOCi raames kokku pannud materjalid nendest lisanditest, mis on oma omaduste ja [...]

2014-10-30T17:07:31+02:00October 30th, 2014|Projects|

Elanikkonnale suunatud vähiteemalised ennetuskampaaniad 2014

Rahastaja Tervise Arengu Instituut Eraldatud toetuse suurus 5500 eurot   Melanoomi ja nahavähi vastu võitlemise nädal toimus 5.-11.05.2014 meedia kaasabil üle Eesti ja Kihnu saarel. Rinnavähi vastu võitlemise kuu – mai , üritused toimusid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ning meedia kaasabil üle Eesti Traditsiooniline rahvusvaheline vähinädal fookusega seedeelundite kasvajatel 06. – 12.10.2014 pressikonverents Tallinnas ja meediakajastus [...]

2014-06-30T17:10:42+03:00June 30th, 2014|Projects|

2013/2014 jätkub Eesti Vähiliidu koostöö Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga

Meil on suur rõõm teatada, et ka perioodil2013/2014 jätkub Eesti Vähiliidu koostöö Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.   KÜSK juhatuse 22. veebruari 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest rahastatakse vähiliidu projekti:   “Eesti Vähiliidu strateegia loomine ja organisatsioonilise efektiivsuse tõstmine läbi liikmete võimekuse arendamise” Projekti lühikokkuvõte:   Projektiga ‘Eesti Vähiliidu strateegia loomine ja organisatsioonilise efektiivsuse [...]

2013-04-09T17:09:16+03:00April 9th, 2013|Projects|

Projekt “ÄRA JÄÄ HILJAKS!”

Kuna Eestis on naiste levinuim pahaloomuline kasvaja rinnavähk, on rinnavähi sõeluuringu eesmärgiks avastada see võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel viisil haigusesse suremust. Eestis registreeritakse igal aastal ligi 600 rinnavähi esmasjuhtu, nendest ca. 60 % on avastamise momendil lokaalselt levinud või kaugelearenenud. Rinnavähihaigete 5 a. elulemus Eestis on 60%. Eestis alustati üleriigilist sõeluuringut 2002. aastal. [...]

2012-10-30T17:08:24+02:00October 30th, 2012|Projects|

Projekt: “Vähipatsientide elukvaliteedi parandamine läbi koordineeritud eestkostetegevuse”

    Perioodil 01.04.2012 kuni 31.03.2013 rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital Eesti Vähiliidu projekti „Vähipatsientide elukvaliteedi parandamine läbi koordineeritud eestkostetegevuse“ summas   11 559,77 eurot.   Projekt annab võimaluse arendada Eesti Vähiliidu eestkostetegevust, selgitada antud mõistet meie liikmesorganisatsioonidele ja vähipatsientidele. Vähiliidu jaoks on antud projekt unikaalne kuna 20 tegevusaasta jooksul on saabunud võimalus esmakordselt uurida [...]

2012-04-01T17:07:00+03:00April 1st, 2012|Projects|
Go to Top