Anname teada, et perioodil 2014-2015 jätkub Eesti Vähiliidu seni väga edukas koostöö Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

KÜSK juhatuse 12. märts 2014. a otsusega rahuldati vähiliidu  taotlus „Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet vähipatsientidele“ 

KÜSK annab projekti elluviimiseks toetust summas  9 894,32 eurot

Projekti elluviimise perioodiks on  01.04.2014 – 31.03.2015 a.

Projekti lühitutvustus

Projekti elluviimise eesmärgiks on läbi nõustamis- ja tugiteenuste pakkumise käivitamise suurendada oma sihtgrupile Eesti Vähiliidu poolt pakutavat lisandväärtust, hoides, taastades ja parendades vähipatsientide ja nende tugivõrgustiku elukvaliteeti.

Läbi arenguhüppe soovitakse organisatsioonis saavutada olukord, kus Eesti Vähiliidul on ulatuslikum ja parem kontakt oma põhiliste sihtgruppidega. Nendeks on vähipatsiendid, nende lähedased ja tugivõrgustik. Projekti raames alustame nõustamistegevuste pilootprogrammiga, mille käigus soovime pakkuda nõustamisteenust vähipatsientidele, nende lähedastele ning tugivõrgustikule. Programmiga alustame 4 maakonnas: Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa ja Viljandimaa, Vähiliidu ja/või Puuetega Inimeste Koja ruumides.

Läbi nõustamiskeskuse käivitamise tõuseb Vähiliidu sisemine võimekus pakkuda ja arendada teenuseid. Jõudes meie sihtrühmale lähemale kasvatame tema teadlikkust vähiliidust, kasvatame liidu professionaalsete koostööpartnerite arvu erinevate nõustajatega koostöö näol ning suurendame läbi kasvanud usalduse Vähiliidu vastu ja Vähiliidu poolt pakutava väärtuse tajumise ka oma liikmete arvu.

Projekti raames saab osaleda järgmistel nõustamistel:

Täpne ajakava siit ja kohalikust trükimeediast.