Rahastaja Tervise Arengu Instituut

Eraldatud toetuse suurus 6000 eurot

 

Projekti raames viiakse läbi vaimse tervise koolitused patsientide ühingutes vähipatsientidele ja nende tugiisikutele Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduses, ühingus ESTILCO, Pärnumaa Vähiühingus, Viljandimaa Vähihaigete Tugirühmas, Järvamaa Vähihaigete Ühingus.

eneseabi