Rahastaja Tervise Arengu Instituut

Eraldatud toetuse suurus 6500 eurot

 

Vastavalt vähistrateegiale on projekt suunatud info andmisele vähipatsientidele ning nende lähedastele, samuti omavahelise suhtluse soodustamiseks. Projekt aitab töös hoida nõuandetelefoni, kodulehte ja foorumit.