Perioodil 01.04.2012 kuni 31.03.2013 rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital Eesti Vähiliidu projekti „Vähipatsientide elukvaliteedi parandamine läbi koordineeritud eestkostetegevuse“ summas   11 559,77 eurot.

 

Projekt annab võimaluse arendada Eesti Vähiliidu eestkostetegevust, selgitada antud mõistet meie liikmesorganisatsioonidele ja vähipatsientidele. Vähiliidu jaoks on antud projekt unikaalne kuna 20 tegevusaasta jooksul on saabunud võimalus esmakordselt uurida oma sihtrühma teaduslike meetoditega ning eesmärgipärastada eestkostetegevus läbi koolituste ja eestkostetegevuse hea tava dokumenteerimise.

 

Projekti tegevused on planeeritud tuginedes selgele vajadusele tõsta vähipatsientide elukvaliteet Eestis paremele tasemele, kui see on hetkel, tuues välja selged elukvaliteeti mõjutavad tegurid nii psühholoogilised kui ka ühiskondlikud. Eesti Vähiliidu eesmärgipärane eestkostetegevus aitab vähipatsiendil olla võimalikult täisväärtuslik ühiskonnaliige, mis toob kaasa haigusega seotud majandusliku koormuse vähenemise riigile. Teema uudsus ja vajalikkus on väga heaks motivaatoriks projekti meeskonnale koostöös eksperdi ja uuringufirmaga saavutamaks laiemat ühiskonda mõjutavaid tulemusi.

 

Projekti peaeesmärk: Läbi Eesti Vähiliidu koordineeritud eestkostetegevuse paraneb vähipatsientide elukvaliteet Eestis.

 

Projekti alleesmärgid:

  • Eesti Vähiliidu eetkostetegevus muudab ühiskonna vähihaigusest teadlikumaks ja muutub kuvand vähist kui kindlalt surmaga lõppevast haigusest.
  • Eestkoste võimekuse suurendamine võimaldab vähipatsientide ühingute juhtidel seista teadlikumalt ja enesekindlamalt vähipatsientide õiguste ja vajadust eest ning teha omaalgatuslikke ettepanekuid kohalikul tasandil vähipatsientide olukorra parandamiseks.
  • Uuringu „Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid“ tulemusel muutub nii Eesti Vähiliidu kui ka meie koostööpartnerite tegevus vähipatsientide olukorda mõjutavates tegurites eesmärgipärasemaks arvestades konkreetseid vähipatsientide elukvaliteeti mõjutavaid tegureid.
  • Korraldades konverentsi vähipatsientidele tõstame vähipatsientide ja/või nende lähedaste teadlikkust. Konverentsil osalenud patsient suudab oma raviarstiga teha paremini koostööd, oskab ja julgeb esitada küsimusi ning teha valikuid teadlikumalt, mis aitab kaasa tema elukvaliteed parandamisele.
  • Koostada Eesti Vähiliidu kui katuseorganisatsiooni eestkostetegevuse hea tava, millest juhinduda edasise eestkostetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. Eestkostetegevuse hea tava kirjeldab meie sihtrühma, eestkostetegevuse taktikaid ja kirjeldab olulisi partnereid ning liitlasi ja nende rolle.