Teisipäev 4. veebruar 2014 – Ülemaailmne vähi vastu võitlemise päev (Wolrd Cancer Day)

Eesti Vähiliit ja Rahvusvaheline vähivastase võitluse liit (Union for International Cancer Control, UICC) kutsuvad sel päeval üles purustama müüte vähihaigusest.

 

Igal aastal sureb maailmas vähki 7,6 miljonit inimest, 4 miljonit neist enneagselt vanuses 30 69 eluaastat.Arvestades rahvastiku vananemisega võib aastaks 2025 see arv olla tõusnud juba ligikaudu 6 miljoni inimeseni.

 

Ligikaudu 1,5 miljonit vähisurma saaks aga aga ära hoida läbi strateegilise ennetustegevuse.

 

Eestis haigestub Statistikaameti andmetel igal aastal pahaloomulistesse kasvajatesse üle 7 000 inimese, üle poolte neist on vanuses 30 – 69 eluaastat, kellest omakorda pooled kahjuks surevad sellesse haigusesse.

Seetõttu on väga oluline, et avalikkus ja valitsusasutused tegutseksid kiirelt ning võtaksid viivitamata vastu strateegiad ja praktilised tegevuskavad, mis aitavad tõsta ühiskonna teadlikkust vähihaigusest, suurendaksid elanikkonna osalust vähi sõeluuringutes ja parandaksid veelgi uute diganostika- ja ravimeetodite kiiremat kasutuselevõttu.

 

Eesti Vähiliidu nõukogu esimees onkoloog dr Vahur Valvere sõnul on Eesti vähikeskustes küll rahvusvahelisele standardile vastavad vähi diagnoosimise ja ravi võimalused, kuid päris palju arenguruumi on meie riigil veel vähi ennetustegevuse organiseerimisel ning vähihaigete toetus- ja taastusravi arendamisel.

 

Keskendudes Maailma Vähideklaratsiooni viiendale eesmärgile kutsuvad Ülemaailmsel Vähi vastu võitlemise päeval UICC ja tema liikmed avalikkust ning valitsusasutusi üles vähendama stigmasid ja pursutama müüte vähihaigusest hüüdlausega “Purustame müüte”

Ülemaailmne Vähi vastu võitlemise päev annab võimaluse lasta kollektiivsel häälel kõlada, et parandada üldist teadlikkust ja valearusaamasid vähihaigusest.

 

Globaalsel tasandil keskendutakse 4 olulisele müüdile:

 

MÜÜT 1

Vähist ei ole vaja avalikult rääkida

Tõde on: Kuigi vähihaigus on teema, millest on mõnedes kultuurides raske avatult rääkida, võib sellest rääkimine oluliselt parandada võitlust vähihaigusega nii individuaalsel, kogukonna kui ka poliitilisel tasandil.

 

MÜÜT 2

Vähk ei anna hoiatavaid  märke ega sümptomeid

Tõde on: Paljudel vähivormidel esinevad hoiatavad märgid ja sümptomid, millede märkamine annab võimaluse vähi varajaseks avastamiseks ja hilisemaks tervistavaks raviks

 

MÜÜT 3

Ma ei saa midagi vähi vastu ette võtta

Tõde on: Teha saab väga palju ja seda nii individuaalsel, kogukonna kui ka poliitilisel tasandil. Õigete strateegiatega saab ennetada umbes kolmandikku enamlevinud vähkidest  ja kaasaegse vähiraviga täielikult  terveks raviga umbes pooled esmase vähidiagnoosiga patsiendid

 

MÜÜT 4

Mul ei ole õigust vähiravile

Tõde on: Igal inimesel peab riiklikul tasandil olema võrdsetel tingimustel õigus kaasaegsele efektiivsele vähiravile ning haiguse ja selle raviga kaasnevate vaevuste leevendamisele

Lisainformatsioon

http://www.worldcancerday.org/fact-sheets

www.worldcancerday.org