Konverentsid

september 2016

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab koostöös Eesti Vähiliiduga 13.10.2016 Rahvusraamatukogu suures saalis ülelinnalise konverentsi vähktõve ennetamise ja ravi küsimustes.

Konverentsi sihtrühm: pereõed-perearstid-pereõed, õendustöötajad, sotsiaaltöötajad, mittetulundusühingute esindajad, tervisedendajad jt.

KONVERENTSI KAVA

13.09.2016 konverents

MTÜ TervKoostöökonverents 2016iklik Tervishoid koostöös Eesti Vähiliiduga korraldab 14. juunil 2016 Tallinnas Kumu auditooriumis koostöökonverentsi, mis keskendub tõenduspõhiste tava- ja täiendmeditsiini võimaluste käsitlemisele onkoloogias.  

Tervikliku tervishoiu konverentsi eesmärk on soodustada konventsionaalse ja täiendmeditsiini arstide koostööd patsiendi tervenemise huvides. Toetudes tunnustatud ekspertide kogemusele ja teadusuuringutele on kavas edendada arutelu vähipatsiendi tervikliku tervisekäsitluse teemal ning tutvustada ka uuemaid tõenduspõhiseid meetodeid nii klassikaliste ravimeetodite kui ka täiendmeditsiini vallas. Vähipatsiendi ravi õnnestumise, ravi kõrvalmõjudega toimetuleku ja parema elukvaliteedi huvides on oluline edendada dialoogi kõigi teda toetavate asjatundjate vahel.

Kaasaegse vähiravi põhimeetodeid ja kaasnevaid võimalikke kõrvaltoimeid avab  Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiaja hematoloogiakliiniku juhataja dr. Vahur Valvere. Pikaajalise kliiniliste uuringute ja kliinilise töö kogemusega  Sheba haigla integratiivse onkoloogia üksuse juhataja dr. Yair Maimon (PhD, OMD) Iisraelist tutvustab Hiina meditsiini võimalusi toetada onkoloogilise patsiendi ravi. Toitumise olulisusest vähipatsiendi ravis räägib sisearst ja kliinilise toitmise spetsialist dr. Hanna-Liis Lepp. Onkoloogilise haige taastusravi vajadusi ja väljavaateid tutvustab Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige taastusarst dr. Eve Sooba ning vähipatsiendi psühholoogilise toetamise viimastest arengusuundadest räägib psühhiaater dr. Helena Lass. Lisaks on osalejatel võimalik näitusealal tutvuda valikuga kvaliteetsetest teenustest ja toodetest onkoloogilise patsiendi terviklikus ravis.

Konverentsile on oodatud kõik arstid ja terapeudid, kes puutuvad kokku onkoloogilise patsiendi ravi, toetamise ja taastumisega. Eelkõige soovime avada huvipakkuvaid teemasid onkoloogidele, perearstidele, sisearstidele, füsioterapeutidele ning teistele vastava ala spetsialistidele.

Konverents on valdavalt eesti keeles, konverentsil on tagatud sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde.

Osalemistasu on 79 eurot kuni 17. maini, hilisemal registreerimisel 99 eurot.

Hinnas sisalduvad: ürituse korraldamise, konverentsi materjalide ja tervisliku lõunalaua kulud.

Konverentsi päevakava ja lektoritega tutvuda ning registreeruda saab siin: www.tervikliktervishoid.ee

Dr. Maibrit Loogna, sisearst

MTÜ Terviklik tervishoid asutaja

Mob: +37256565118

maibrit@tervikliktervishoid.ee

www.tervikliktervishoid.ee

august 2015

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Eesti Vähiliidu 23. oktoobri sügiskonverentsil „Vähiravi põhimeetodid ja raviga kaasnevad sagedasemad kõrvaltoimed“ käiakse läbi olulised teadmised kaasaegses onkoravis. Vähiliidu tegevjuhilt Maie Egipt tõdeb, et perearstide kaasamine vähi ennetustegevusse on ülioluline.

Konverentsi aitab korraldada Meditsiiniuudised. Osalemine on tänu ravimifirmadele tasuta. Konverents toimub 23. oktoobril Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses. Konverentsi kava on siin. Konverentsist valmib ka erileht, mille osalejatele ja Meditsiiniuudiste tellijatele saadame.

Intervjuu Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe Maie Egiptiga

Vähiliit on korraldanud patsientide toetamise kõrvalt juba aastaid tegevusi ja sündmusi ka arstidele. Miks on see vajalik?

Eesti Vähiliit on korraldanud koolitusi nii arstidele kui ka patsientidele. Alates 2010. aastast oleme läbi viinud teaduskonverentse meie perearstidele, günekoloogidele, onkoloogidele jt. Esimene konverents „Varakult avastatud vähk on ravitav“ keskendus rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringutele. Järgnevate aastate konverentside teemad on olnud „Vähk meestel – ennetamise, varase avastamise ja ravi kaasaegsed võimalused“, „Harva esinevad onkoloogilised ja hematoloogilised kasvajad täiskasvanutel ja lastel“ „ Onkoloogiliste haigete taastusravi“ ja „Rinna-ja emakakaelavähi diagnostika ja ravi kaasaegsed võimalused“ Ettekannetega on esinenud meie parimad onkoloogid ja välislektorid Itaaliast, Rootsist, Norrast ja Saksamaalt. Püüame meie perearste hoida kursis vähialase ennetustegevusega, onkoloogiliste probleemide ja vähiravi uuemate saavutustega, siis on neil kergem aidata ja mõista oma patsiente. Väga oluliseks peame perearstide kaasamist vähiennetustegevusse. Innustame neid kontrollima, kas nende patsiendid ikka osalevad sõeluuringutel ja tegema selgitustööd, miks see on oluline.

Millised on Teie hinnangul Eesti (pere)arstide teadmised onkoloogiast? Mida patsiendid räägivad?

Palju on perearste, kes on väga hästi kursis onkoloogiaga, enamasti need arstid ka osalevad meie konverentsidel. Kahjuks pean ütlema, et on patsiente, kes ei ole rahul oma perearsti teadmistega onkoloogiliste kasvajate avastamisest ja ravivõimalustest.

Millised Vähiliidu plaanitavad aktsioonid on veel suunatud arstidele lisaks sügisesele traditsioonilisele konverentsile?

Eesti Vähiliit viib läbi juba üle 10 aasta nii rinna- kui ka emakakaelavähi ennetuskampaaniaid ja vähinädalaid erinevatele vähipaikmetele. Paljud Eesti parimad onkoloogid, günekoloogid, nahaarstid ja ka perearstid on esinenud meie pressikonverentsidel ja vähinädalatel selgitamaks ajakirjanikele vähiga kaasnevaid probleeme.

Eesti Vähiliit koos OÜga Roche Eesti on andnud alates 2007. aastast välja koolitustoetusi onkoloogia või hematoloogia arst-residendile, osalemaks Texase Ülikooli maailmakuulsa MD Andersoni Vähikeskuse akrediteeritud diplomijärgsel hematoloogiliste ja soliidtuumorite alasel koolitusel, mida viivad läbi tunnustatud omaala asjatundjad. Vähiliidu koolitustoetuse on pälvinud viie aasta jooksul dr Tatjana Trats, dr Kadri Putnik ja dr Hannes Jürgens ja dr Julia Galanina, Niina Biševa-Kadõrko.

Oma leviulatuse tõttu on vähk globaalne probleem Spetsialistide hinnangul ligikaudu kolmandikku kõigist vähijuhtudest on võimalik ennetustegevusega vältida ja sõeluuringutega varakult avastatud vähki ka tervistuvalt ravida. Eesti Vähiliit on kindel, et viies läbi vähialast ennetus- ja teavitustegevust ning arstkonna erialast täiendkoolitust, tõstame nii elanikkonna kui ka meedikute teadlikkust vähihaiguse olemusest ning kaasaegsetest diagnostika- ja ravivõimalustest.

september 2015

Eesti Vähiliidu Sügiskonverents

Rinna- ja emakakaelavähi diagnostika ja ravi kaasaegsed võimalused

21. novembril 2014 kell 11.00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

Täname lektoreid, osalejaid ja meediaesindajaid väga huvitavaks kujunenud konverentsi eest!

Konverentsil käsitleme rinna- ja emakakaelavähi epidemioloogiat ja statistikat ning kaasaegseid diagnostika- ja ravivõimalusi nii Eestis kui ka maailmas laiemalt. Erilist tähelepanu pöörame rinnavähi varase avastamise uuele lisavõimalusele, mis peaks juba lähitulevikus muutma mammograafilise sõeluuringu senisest veelgi täpsemaks ja oluliselt vähendama uuringuga kaasnevaid valepositiivseid ja –negatiivseid tulemusi.

Lisaks spetsialistidele Eestist esinevad ettekannetega ka rahvusvaheliselt tunnustatud väliseksperdid Saksamaalt ja Rootsist, kes annavad ülevaate uutest suundadest rinnavähi diagnostikas ja ravis ning tutvustavad rahvusvahelisi ravijuhiseid ja teisi konsensus-dokumente.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Konverentsi mõlemad sessioonid lõpevad kõigi lektorite osalusel toimuva paneeldiskussiooniga, kus põhiküsimuseks saab olema see, kas suudame Eestis rinna- ja emakakavähiga patsientidele pakkuda kõiki tõenduspõhiseid ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud diagnostika- ja ravimeetodeid.

Konverentsil osalemine on tasuta. Osalemise kohta väljastame ka vastava tunnistuse.

PROGRAMM

Registreerumine on lõppenud

Osalejate arv on piiratud ja nimekiri suletakse kohtade arvu täitumisel.

Lisainformatsioon telefonil 631 1730

Eesti Vähiliit on kindel, et viies läbi vähialast ennetus- ja teavitustegevust ning arstkonna erialast täiendkoolitust, tõstame nii elanikkonna kui ka meedikute teadlikkust vähihaiguse olemusest ning kaasaegsetest diagnostika- ja ravivõimalustest

august 2013

Konverents “ONKOLOOGILISE HAIGE TAASTUSRAVI” 6. – 7. septembril Tartus

ETAS ja Eesti Vähiliit korraldavad 6.-7.09.13 Tartus, TÜ Raamatukogu konverentsisaalis interdistsiplinaarse konverentsi “Onkoloogilise haige taastusravi”.

Konverentsil käsitletakse vähihaige taastusravi vajadusi ja võimalusi, onkoloogilise taastusravi meetodeid, vähkkasvajast või selle spetsiifilisest ravist tingitud kõrvaltoimete/seisundite käsitlust nii taastusarsti, kardioloogi, onkoloogi kui kirurgi vaatenurgast. Programm pakub huvi nii arstidele, taastusravimeeskonna spetsialistidele kui õdedele.

KONVERENTSI PROGRAMM

Registreerumine elektroonselt www.etas.ee

Osalustasu

2 päeva – 30 EUR kuni 26.08.13, edasi hind 40 EUR

1 päev – 25 eurot kuni 26.08.13, edasi 40 eurot

Osalustasu palume kanda Eesti Taastusarstide Seltsi arveldusarvele 221020164763 Swedbankis

– Eelnevate konverentside ettekanded

03. jaanuar 2013

Registreerumine lõppenud!

Ootame vähipatsiente ja nende lähedasi esimesele vähipatsientidele mõeldud konverentsile Eestis.

Konverents “Tervis kui vaimne ülesanne” toimub 9. veebruaril 2013.a. Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikesuses W. Struve 1, Tartu.

Konverentsi programm

10. detsember 2012

Täname konverentsi lektoreid väga huvitavate ettekannete eest, samuti kõiki osalejaid ning meie toetajaid!

Harva esinevad onkoloogilised ja hematoloogilised kasvajad täiskasvanutel ja lastel

7. detsembril 2012 kell 11.00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

Konverentsil käsitleme luude ja pehmete kudede kasvajate ehk sarkoomide, seedetrakti stromaalsete kasvajate (GIST-tuumorid) ning neuroendokriinkoe kasvajate ehk NET-tuumorite diagnostikat ja ravi.

Anname ülevaate ka Eestis lastel esinevate pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja ravi võimalustest.

Lisaks spetsialistidele Eestist esinevad ettekannetega ka rahvusvaheliselt tunnustatud väliseksperdid Saksamaalt ja Rootsist, kes annavad ülevaate uutest suundadest harva esinevate kasvajate diagnostikas ja ravis.

Konverentsil sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde

Konverents lõpeb kõigi lektorite osalusel toimuva paneeldiskussiooniga, kus põhiküsimuseks saab olema harva esinevate pahaloomuliste kasvajatega patsientide kaasaegse ravi kättesaadavus Eestis

Registreerimine on kohtade täitumise tõttu suletud. Vabandame!

Tähtaeg on 30. november 2012

Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsi osalejate arv on piiratud ja nimekiri suletakse kohtade arvu täitumisel.

Lisainformatsioon telefonil 631 1730

Eesti Vähiliit on kindel, et viies läbi vähialast ennetus- ja teavitustegevust, tõstame elanikkonna ja professionaalide teadlikkust vähihaigusest.

KONVERENTSI PROGRAMM

07.30 Buss Tartust (väljub Vanemuise alt parklast)

10.30 Registreerimine, tervituskohv ja suupisted

11.00 Avamine

Modereerib dr Vahur Valvere

I Neuroendokriintuumorid (NET-tuumorid)

11.10-11.50 Prof Barbro Eriksson (Sweden) State-of-the-art management of NET-tumors

11.50–12.05 Dr Tiit Suuroja (PERH) NET-tuumorite diagnostika- ja ravivõimalused Eestis

12.05-12.15 Diskussioon

II Sarkoomid

12.15–13.15 Prof Bernd Kasper (Germany) State-of-the art management of bone and soft tissue sarcomas

13.15–13.30 Dr Helis Pokker (PERH) Sarkoomide diagnostika- ja ravivõimalused Eestis

13.30–13.45 Dr Aare Märtson (TÜK) Sarkoomide kirurgilise ravi võimalused Eestis

13.45-14.00 Diskussioon

14.00–15.00 LÕUNA

III Kasvajad lastel

15.00–15.45 Dr Kadri Saks Laste pahaloomuliste haiguste diagnoosimisest ja ravist Eestis

15.45-16.00 Diskussiooon

16.00–16.45 PANEELDISKUSSIOON JA KOKKUVÕTE KONVERENTSIPÄEVAST

17.00 Buss Tartusse Sokos Hotel Viru eest

Lisainfoks: Kui saabute autoga ja kasutate Viru Keskuse parklat, siis Teile kehtib ürituse raames soodushind 1.20 eur/tund.
Selleks paneb konverentsiteeninduse teenindaja 2.kr.infolauas parklast saadud kviitungile templi, mille alusel tasutakse Viru Keskuse parkla kassasse.