Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises

Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) ja Eesti Vähiliit otsustasid eelmisel nädalal toimunud kohtumisel tihendada koostööd, et paremini panustada vähi võimalikult varajasse avastamisse ning selle tõhusasse ravisse.

Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel arutasid Vähiliidu ja ITK esindajad, kuidas vähi varajast avastamist suurendada.

Vähiliidu esinaine Maie Egipt rõhutas vähiriskide teavituse tähtsust ühiskonnas. „Peame veelgi rohkem panustama erinevatesse ennetustegevustesse. See eeldab tihedat koostööd patsientide, nende lähedaste ja arstide vahel,” lisas Egipt.

Vähiliidu nõukogu esimees doktor Vahur Valvere rõhutas, et Ida-Tallinna Keskhaiglal on oluline roll planeeritava vähiprogrammi koostamisel.

Ida-Tallinna Keskhaigla teaduosakonna juhataja Marika Tammaru rääkis kohtumisel õppe- ja teadusprojektidest, mis on seotud vähihaigete ja vähiraviga. “Lisaks teadusprojektidele on meil hea koostöö koolidega. Väga oluline, et uued põlvkonnad on teadlikumad oma tervisekäitumises ja ka näiteks arsti eriala valides oleksid noored piisavalt ettevalmistatud oma valiku osas. Oluline on juba algklassidest alates noorte teadlikkust tõsta,” ütles Tammaru.

Vähiliidu nõukogu esimees doktor Vahur Valvere tunnustas ITK onkolooge teadustööde aktiivsel kaitsmisel. “See on tubli ja märkimisväärne töö, mida te tudengitega teete. See on jäänud laiemalt silma ja väärib kindlasti tunnustust,” sõnas doktor Valvere.

ITK Naistekliiniku juhataja doktor Brigita Tamm tõdes, et kahjuks on emakakaelavähi skriiningute osalus endiselt väga madal. “Peame järjepidevalt mõtlema, kuidas parandada emakakaelavähi ennetust ja tuua rohkem naisi uuringule. Üks koostöövõimalusi on Vähiliduga ühiselt panustada jaanuaris emakakaelavähi ennetusnädalasse. Meie naistekliinik koos sünnitusmajaga annavad nende vähijuhtumite varaseks avastamiseks parima võimaluse,” selgitas naistekliiniku juht doktor Tamm.