Helista annetustelefonile 900 1004 (kõne hind 5 eurot)
TERVE Eestiga vähi vastu2019-01-22T13:00:52+00:00

TERVE Eestiga vähi vastu

MTÜ Eesti Vähiliit kutsub osalema heategevuslikul suurüritusel  „TERVE Eestiga vähi vastu“  

Me kõik teame inimesi, kes on pidanud võitlust vähihaigusega. See raske tõbi on puudutanud meid, kas kaugemalt või lähemalt.

Eesti Vähiliidu unistus on, et meie väikeses riigis oleksid vähiennetus, vähihaigete aktiivravi ning toetus- ja taastusravi   patsientidele korraldatud parimal viisil, et teekond koos raske haigusega oleks võimalikult vähe konarlik.

Igal aastal registreeritakse Eestis üle  8 000 uue vähijuhu. Koos kaudsete kuludega on vähktõve majanduslik koormus riigile ligikaudu 1,7 miljardit eurot aastas.

Kuigi vähk on üks peamisi surma põhjuseid Eestis, siis täna ei ole Eesti riigi keskses tervishoiupoliitikas vähispetsiifilisi eesmärke, mida tahetakse saavutada! Riiklik vähistrateegia lõppes juba 31.12.2015 aastal.

Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere rõhutab, et plaan vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil. Suremuse vähendamiseks, patsientide elulemuse pikendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeletakse kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega. Seetõttu peab Eesti Vähiliit oluliseks, et meie riik tunnustaks maailma vähideklaratsiooni ja lähtuks riigi vähivastases võitluses selle põhimõtetest.

  1. veebruaril aastal 2000 aastal allkirjastasid  Prantsuse president  J. Chirac ja UNESCO peadirektor K. Matsura Pariisi Harta, et  edendada uuringuid vähiravi arendamise eesmärgil ja haiguse ennetamisel, kaasajastada patsientide ravivõimalusi ning luua ühiseid arusaamasid kogukondade globaalseks liitmiseks. Kohe liitus hartaga üle 100 riigi valitsuse, mitmed patsientide esindused ja vähi uurimisasutused.

Pariisi Hartat koordineerib täna The Union for International Cancer Control’s (UICC), kuhu kuulub juba 1064 liiget 166 maalt. UICC kutsub kõiki üles liituma maailma vähideklaratsiooniga.

Eesti Vähiliit on UICC ametlik liige alates 1993. aastast ja lähtub oma tegevustes rahvusvahelistest põhimõtetest, kuid Eesti riik ei ole ametlikult maailma vähideklaratsiooniga liitunud.

Sellele olulisele teemale tähelepanu juhtimiseks korraldab Eesti Vähiliit suurürituse  „TERVE Eestiga vähi vastu“, mille patrooniks on õiguskantsler Ülle Madise.

Suurürituse raames toimuvad üritused:

  • 4. veebruaril ülemaailmsel vähipäeval küünalde süütamine lahkunud vähihaigete mälestuseks ning lootuseks andmiseks.
  • 13.09.2019 rahvusvaheline teaduskonverents meditsiinitöötajatele. Konverentsi avab UICC tegevjuht Cary Adamas.
  • 13.09.2019 heategevuslik galakontsert koos välisesinejatega Estonia Kontserdisaalis, Kontserdi salvestab ERR.
  • 13.09.2019 pidulik õhtusöök hotellis Hilton, mille käigustunnustatakse isikuid ja organisatsioone, kes on panustanud vähi valdkonda ning allkirjastatakse maailma vähideklaratsioon. Piduliku õhtusöögi salvestamisel ja edastamisel teeme koostööd eratelevisioonikanalitega.

Eesti Vähiliit ootab südmustest osa võtma kõiki, kes tunnevad muret eesti inimeste tervise pärast.