TERVE EESTIGA VÄHI VASTU

Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise  ja MTÜ Eesti Vähiliit kutsuvad inimesi osalema suurüritusel „Terve Eestiga vähi vastu“ ning toetama vähi ennetustegevust ja varajast avastamist.

Suurürituse raames toimuvad 13.09.2019:

Ootame üritusest osa võtma kõiki, kes tunnevad muret eesti inimeste tervise pärast.

Eesti Vähiliit alustab 7. märtsil 2019 piletimüüki 13. septembril toimuvale heategevuslikule galakontserdile ja –õhtusöögile. Piletilevis läheb müüki 500 heategevusliku galakontserdi piletit ja välja saadetakse 150 personaalset toetuskutset galakontsertile ja –õhtusöögile, mille käigus allkirjastatakse Maailma vähideklaratsioon.
Maailma vähideklaratsiooni olulisemateks eesmärkideks on vähiennetuse ja vähiuuringute toetamine ning vähipatsientide ravivõimaluste kaasajastamine. Deklaratsiooniga on liitunud 116 riiki, Eesti sellega veel ühinenud ei ole.

MIKS SEE ON EESTILE OLULINE?

Me kõik teame inimesi, kes on pidanud võitlust vähihaigusega. See raske tõbi on puudutanud meid, kas kaugemalt või lähemalt. Eestis haigestub aastas ligikaudu 9 000 inimest vähki ja ligi pooled neist kahjuks surevad. Kuigi vähk on meie riigis üks peamisi surma põhjuseid, siis täna ei ole Eesti riigi tervishoiupoliitikas kirjeldatud vähispetsiifilisi eesmärke.

Plaan vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil. Vähisurmade vähendamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeletakse kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega. Eelkõige aga haiguse ennetamise ja varajase avastamisega, mis aitab päästa tuhandeid elusid ning säästa miljoneid eurosid raviraha.Vähktõvega kaasnevad otsesed kulud Eesti riigile on 102 miljonit eurot aastas. Parim ravi on ennetus!

Heategevuslikul üritusel osaledes toetate vähi ennetustegevust ja varajast avastamist, loote vähipatsientidele paremad võimalused psühholoogilise ja sotsiaalse toe saamiseks ning toetate vähiarsti koolitust välisriigis.

MIDA ON EESTI VÄHILIIT ENNETUSTEGEVUSE JA VARAJASE AVASTAMISE NIMEL SENI ÄRA TEINUD?

23 aastat rinnavähi sõeluuringut Eestis

Eesti Vähiliit käivitas rinna- ja emakakaelavähi pilootprojektid. 2004. aastast alates on Eesti Vähiliit koostöös Eesti Haigekassaga korraldanud teavituskampaaniaid, et suurendada inimeste teadlikkust nii rinna- kui ka emakakaelavähist ning kutsuda naisi üles sõeluuringutes osalema. Aastatel 2012−2016 on rinnavähi sõeluuringutele kutsutud 298 454 naist ja keskmine hõlmatus on sellel perioodil olnud 57%.

Annetajate ja toetajate abiga ostis Eesti Vähiliit 10 aasta eest mammograafiabussi, mis võimaldab rinnauuringutele minna ka Lõuna- ja Kesk-Eesti väikelinnades ja alevites, kus ei ole statsionaarset mammograafi. Tänu Tartu Ülikooli Kliinikumi spetsialistide abile on mammograafiabussis uuringuid tehes suudetud kasvatada sõeluuringus osalejate arvu ligikaudu 70%-ni. Kümne aasta jooksul on mammograafiabussis uuringul käinud üle 70 000 naise. Rinnavähk on avastatud neist 298 naisel ja 85% juhtudest on haigus olnud avastamise momendil varases staadiumis. See tähendab, et ravitulemused on väga head ja võimalik on täielik tervistumine. Eesti Vähiliit on seisnud rinnavähi uuringu sihtgruppide laiendamise eest pikki aastaid. 2018. aastal toimus läbimurre ja lõpuks suurendati sihtgruppe.

16 aastat emakakaelavähi sõeluuringut Eestis

Aastatel 2012−2016 on emakakaelavähi sõeluuringutele kutsutud ligikaudu 200 600 naist ja keskmine hõlmatus on sellel perioodil olnud 51%. 2009. aastal hindas rahvusvaheline emakakaelavähi föderatsioon Eesti Vähiliidu tööd emakakaelavähi ennetamisel Tarkusepärli auhinnaga.

3 aastat jämesoolevähi sõeluuringut Eestis

Eesti Vähiliit on olnud üks jämesoolevähi sõeluuringu algatamise eestvedajaid, rõhutades aastaid, et soolevähk, millesse Eestis sureb aastas ligi 400 inimest, on ennetatav ja varajase avastamise korral üks paremini ravitavaid kasvajaid. Pärast põhjalikku eeltööd alustas Eesti Haigekassa 2016. aasta juulis jämesoolevähi sõeluuringutega Eestis.

3 aastat diagnoosikabinette Eestis

ETV heategevussaatega „Jõulutunnel“ ja FoRevo Fondi toetusega koguti 2015. aastal 312 628 eurot, mille eest Eesti Vähiliit ostis kaks mobiilset diagnoosikabinetti. Kabinetid sõidavad mööda Eestit ja aitavad inimestel õigel ajal naha- ja meestearsti juurde jõuda. Patsiente võtavad vastu Tartu Ülikooli Kliinikumi spetsialistid. Esimese kaheksa kuuga avastati liikuvas nahakabinetis 11 pahaloomulist nahakasvajat, 9 kasvajaeelset seisundit ning 18 ebatüüpilist sünnimärki. Liikuvas meestekabinetis käinud patsientidest kaheksal on avastatud eesnäärme pahaloomuline kasvaja.

16 aastat vähipatsientide teabetuba Tallinnas

Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaigla polikliiniku vähihaigete teabetoas nõustavad abivajajaid kogemusnõustajad Merike Värik, Tiina Pajula ja Eesti Vähiliidu meditsiininõunik doktor Tiiu-Liis Tigane. Tartu teabetoas Tiigi 11 nõustavad haigeid ja nende pereliikmeid vähihaigusega seotud meditsiinilistes ning psühhosotsiaalsetes küsimustes doktor Kaiu Suija ja nõustajad. Saaremaal Kuressaare haiglas avati 2016. aasta septembris teabetuba MTÜ Saaremaa Vähiühing juhi Kairit Lindmäe ja vabatahtliku Siiri Rannama eestvedamisel.

26 AASTAT NÕUANDETELEFONI 800 2233

1994. aastast töötab tänu Tervise Arengu Instituudile Eesti Vähiliidu tasuta nõuandetelefon, millele vastates on doktorid Tiiu-Liis Tigane, Linda Mägi, Kadri Suija ja hingehoidja Miina Piir toetanud tuhandeid inimesi. Küsimusi saab vähiliidule esitada ka kodulehe www.cancer.ee kaudu, saatusekaaslastega saab suhelda vähifoorumis KAEV.

16 AASTAT HEATEGEVUSKONTSERTE JA KUNSTIOKSJONE

Eesti Vähiliit on korraldanud 14 heategevuskontserti ja 4 heategevuslikku kunstioksjonit, mille tulust on rahastatud vähiennetust, uue mammograafiabussi ostu ning vähipatsientide elukvaliteedi parandamist teraapia ja nõustamise kaudu.

EESTI VÄHILIIDU TELLITUD UURINGUD

  • 2012 „Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid“
    (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)
  • 2016 „Vähiravi sotsiaalmajanduslik analüüs ja vähistrateegia tulemuste hindamine“
    (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

KOOLITUS JA NÕUSTAMINE

Eesti Vähiliit korraldab oma ruumides Tallinnas Viru tänav 5 vähipatsientidele ja nende lähedastele nõustamist ja teraapiat, jagab asjakohaseid trükiseid. Liidu raamatukogust saab laenutada tervise- ja eneseabiraamatuid. Kord nädalas, neljapäeviti konsulteerib mammoloog dr Astrid Järvet rinnavähipatsiente, kes vajavad rinnaproteesi. Vähiliit toob Eestisse Saksa firma Thämert kvaliteetseid rinnaproteese, spetsiaalseid rinnahoidjaid ning ujumistrikoosid.

15 aastat tervistavaid koolituslaagreid

2005. aastast alates on Eesti Vähiliit korraldanud üle-eestilisi tervise- ja koolituslaagreid, mis on vähipatsientide seas väga populaarsed. Laagris saab tutvuda uute ravisuundadega, teha psühho- ja kohanemistreeningut, loovteraapiat, vahetada kogemusi ning lõõgastuda. Aastate jooksul on laagris osalenud üle 2000 patsiendi. 2008. aastast alates on vähiliit koostöös Tervise Arengu Instituudiga teinud vähipatsientidele vaimse tervise ja toimetuleku koolitusi, mille on praeguseks läbinud üle 10 000 patsiendi. Lisaks on liit koolitanud vähipatsientide ühingute juhte.

Vähihaigete laste toetamine

Eesti Vähiliidu juurde on asutatud Jacobi-nimeline fond, et sinna kogunenud annetuste abil toetada Eesti vähihaigeid lapsi. Fondi kogunenud raha eest on vähiliit ostnud ravimipumpi vähihaigetele lastele, trükkinud lastele ja nende vanematele mõeldud brošüüre ning toetanud laste suvelaagreid. Aitäh!

Vähiennetuse ja varajase avastamise toetamiseks on Eesti Vähiliit oma tegevusaastate jooksul korraldanud mitmeid teavituskampaaniaid, vähinädalaid ja meditsiinitöötajatele suunatud teaduskonverentse. Samuti on välja antud trükiseid ning tehtud teavitustegevuseks ka filme ja videoklippe.