Kuna Eestis on naiste levinuim pahaloomuline kasvaja rinnavähk, on rinnavähi sõeluuringu eesmärgiks avastada see võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel viisil haigusesse suremust. Eestis registreeritakse igal aastal ligi 600 rinnavähi esmasjuhtu, nendest ca. 60 % on avastamise momendil lokaalselt levinud või kaugelearenenud. Rinnavähihaigete 5 a. elulemus Eestis on 60%. Eestis alustati üleriigilist sõeluuringut 2002. aastal. Liikuva mammograafiga uuritakse 9000 – 10 000 naist aastas.

Mammograafi abil teostatakse rinnavähi sõeluuringuid, et avastada vähk võimalikult varases staadiumis. See on Eesti naiste, emade ja vanaemade jaoks eluliselt oluline kuna varajases staadiumis avastatud rinnavähk on tänapäeval ravitav. Sõeluuringute abil on võimalik avastada ka vähieelseid seisundeid, mille ravi tulemusena vähki ei tekigi.

Rinnavähi ennetusprojekti läbiviimisega tahame suurendada naiste osalemist sõeluuringutes ning aidata kaasa rinnavähi varases staadiumis avastamist. Parandada rinnavähi patsientide elukvaliteeti ja pikendada nende elu. Kestvuseks on 1 aasta, alates rinnavähinädalast mai 2007 kuni 2008. aasta mai keskpaigani.

Kampaania eesmärgiks on:

•   Haigusteadlikkuse suurenemine (s.h. ka perearstid, günekoloogid)

•   Rinnavähi sõeluuringutel osalemisaktiivsuse tõus

•   Rinnavähist tingitud suremuse vähenemine (pikaajaline eesmärk)

•   Soodusravimite nimekirja täienemine onkoloogiliste ravimitega

 

Inimestele tuleb teadvustada, et tegelikult on võimalik ravida ka vähki. Selleks on vajalik oma tervist regulaarselt kontrollida, et avastada haigus võimalikult varajases staadiumis. Soovime viia inimesteni teadmisi rinnavähiuuringute olemusest ja propageerida rinnavähi sõeluuringutest osavõtmist, nii et senisest enam suureneks kutse saanud naiste hulk, kes tuleksid tasuta uuringutele. Samuti on oluline õpetada naisi oma keha jälgima, et viia läbi rindade enesevaatlust.

Üks võimalus oma tervise eest hoolitsemiseks on käia sõeluuringutel, kuhu igal aastal kutsutakse tuhandeid naisi.

2012. aastal kutsutakse uuringutele ravikindlustusega naisi sünniaastatega: 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 1960 ja 1962.

Igal aastal saadetakse Eestis 50-59-aastastele naistele kutse Haigekassa poolt finantseeritavale (st. naisele tasuta) sõeluuringule, mille eesmärgiks on leida naised, kes on haigestunud rinnavähki. Eestis tuleb kutse saanud naistest uuringule vaid 50%. Samas tuleb Skandinaaviamaades vastava kutse peale uuringutele enam kui 80% naistest. Sõeluuringutega on mujal maailmas tõestatud, et nii saab suremust rinnavähki vähendada 30 protsendini.

Uuringud on näidanud, et varajases staadiumis rinnavähki on võimalik edukalt ravida pikendades seeläbi patsiendi elu ning säilitades tema elukvaliteeti. Näitena olgu toodud tõsiasi, et I staadiumis avastatud ja ravi saanud naistest elavad 5 aasta pärast enam kui 90%, samas III staadiumis avastatud naistest elavad 5 aasta pärast vaid umbes 40%. Naiste teadlikkuse tõstmisel on väga oluline roll meedial ja perearstidel. Naistele tuleb selgitada, et regulaarne sõeluuringul osalemine annab neile suure võimaluse rinnavähi tekkimise korral sellest „lahingust“ võitjana väljuda ja lisaks psühholoogilise kindlustunde, et omalt poolt on kõik tehtud pika ja väärtusliku elu nimel.

Rinnavähi ennetuskampaaniat toetavad AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Avon, Novartis, Roche ja Sanofi Aventis.

Fail: Ära jää hiljaks!– kuidas oma rindu kontrollida