Loovteraapia

Huvi korral võtke palun ühendust loovterapeut Eve Usinaga, eve@hersoni.ee või 523 3342

Loovteraapia olemuseks on inimeses olemasoleva loovuse käivitamine ja selle kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Samas ei vaja loovteraapias osalemine kunstiannet, tehnilisi oskusi ega varasemaid kogemusi ning sobib kasutamiseks lastest vanuriteni. Loovteraapia protsessis avaneb võimalus lihtsate kunstimaterjalide kasutamise läbi/abil iseendast ja ümbritsevast maailmast paremini aru saada.

Meie võimuses ei ole ehk muuta olukorda, kuid vahest piisab sellega paremini toime tulemiseks mõne uue vaatenurga leidmisest.

Loovteraapia eeliseks on see, et osa teraapiast toimub ilma sõnadeta ja kunstitöö kaudu ning alati pole vajagi kõike lahti rääkida – inimene räägib endast ja oma tööst vaid nii palju, kui ta ise soovib. Osalejal on alati võimalus ise otsustada mida ja kui palju ta kaasa teeb ja ennast avab.

Loovteraapias osalemine võib abiks olla uute oludega kohanemisel ning oma eluga paremini toime tulemisel. Aega ja protsesse ei saa tagasi pöörata, ent üheskoos on võimalus oma päevad helgemaks muuta.

Loovteraapia eesmärgid

• sotsiaalse toetuse ning usaldusliku õhkkonna pakkumine;

• stressi alandamine, pingete maandamine, lõdvestumine, meeleolu tõstmine;

• emotsioonidega töötamine - tunnete, emotsioonide, konfliktide väljendamine;

• enda ja teiste tundmaõppimine, oma tugevuste ja ressursside teadvustamine;

• motivatsiooni tõstmine;

• uute oskuste õppimine ja olemasolevate parendamine;

• kaotustega leppimine;

• olukordadele uute vaatenurkade leidmine;

• muutuste esilekutsumine ja nendega toimetuleku toetamine.

Mida loovteraapia tugigrupis osalemine vähipatsiendile pakub?

• grupiliikmete toetust - kaks tundi head seltskonda ja mõistvaid inimesi ning tähelepanu keskendamist enamasti muule kui haigusele ja probleemidele;

• arusaamist, et ei olda oma probleemiga üksi ja ainukene;

• võimalust kuulata teiste lugusid ning panna kõrva taha häid vihjeid paremaks toimetulekuks;

• oma kogemuse jagamise võimalust - tihtipeale kas pole kellelegi rääkida või lähedastel on raske mõista või tahetakse neid säästa;

• võimalust oma kogemusest lähtuvalt teisi toetada, mis omakorda annab hea enesetunde;

• nii rõõmu kui mure väljendamist lihtsa kunstitöö kaudu;

• rõõmu loomise protsessist;

• võimalust tutvuda erinevate kunstivahenditega;

• head põhjust kord nädalas kodust väljatulemiseks.