2018. aastal koguneb loovteraapia grupp vähipatsientidele igal teisipäeval kell 12.00-14.00 Põhja-Eesti Pimedate Ühingu majas aadressil Tondi 8a.

Huvi korral võtke palun ühendust grupi juhi Eve Usinaga, eve@hersoni.ee või 523 3342

Loovteraapia eesmärgid

 • sotsiaalse toetuse ning usaldusliku õhkkonna pakkumine;• stressi alandamine, pingete maandamine, lõdvestumine, meeleolu tõstmine;
 • emotsioonidega töötamine – tunnete, emotsioonide, konfliktide väljendamine;
 • enda ja teiste tundmaõppimine, oma tugevuste ja ressursside teadvustamine;
 • motivatsiooni tõstmine;
 • uute oskuste õppimine ja olemasolevate parendamine;
 • kaotustega leppimine;
 • olukordadele uute vaatenurkade leidmine;
 • muutuste esilekutsumine ja nendega toimetuleku toetamine.

Mida loovteraapia tugigrupis osalemine vähipatsiendile pakub?

 • grupiliikmete toetust – kaks tundi head seltskonda ja mõistvaid inimesi ning tähelepanu keskendamist enamasti muule kui haigusele ja probleemidele;• arusaamist, et ei olda oma probleemiga üksi ja ainukene;
 • võimalust kuulata teiste lugusid ning panna kõrva taha häid vihjeid paremaks toimetulekuks;
 • oma kogemuse jagamise võimalust – tihtipeale kas pole kellelegi rääkida või lähedastel on raske mõista või tahetakse neid säästa;
 • võimalust oma kogemusest lähtuvalt teisi toetada, mis omakorda annab hea enesetunde;
 • nii rõõmu kui mure väljendamist lihtsa kunstitöö kaudu;
 • rõõmu loomise protsessist;
 • võimalust tutvuda erinevate kunstivahenditega;
 • head põhjust kord nädalas kodust väljatulemiseks.