Head inimesed!

 

Pöördun Teie poole palvega osaleda Tartu Ülikooli poolt läbiviidavas väärtushinnangute uuringus.

Uuringu eesmärk on välja selgitada erinevate sihtgruppide väärtushinnangud ning tulemusi kasutada tulevikus noorte terviseedenduses ning tervisekäitumise propageerimises.

 

Teiepoolne panus on väga oodatud!

 

Link uuringule

 

Ette tänades

Inna Mölder