Kogemusnõustamine

Millistel teemadel kogemusnõustaja vähihaigetele ja nende lähedastele toeks olla saab?

• Raske haigusseisundiga toimetulek
• Motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine
• Vähihaige lähedaste toetamine

Kogemusnõustamine on Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Kogemusnõustamine on nõustamise viis inimeselt-inimesele tasandil. Kogetu põhjal omandatud teadmiste edasi andmine inimestele, kes vajavad oma olukordade lahendamiseks teise sarnase kogemusega inimese toetust.

Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või – grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed.

Eesmärk on probleemidega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine.

Kuigi kogemusnõustamine ei asenda professionaalset abi, võib vestlus kogemusnõustajaga olla vajalik osa teraapiast, aidates olukorraga paremini toime tulla. Vähist tervenenud patsient – nõustaja võib olla julgustav. Kellegi samalaadne kogemus mõjub jõustavalt, et oma haigusega ja eluga hakkama saada. Usalduslikus vestluses kogemusnõustajaga on julgust küsida asju, mida arstilt ja õelt ei julgeta küsida.
Kogemusnõustaja ei jaga konkreetseid juhiseid ega ütle, mida tegema peab antud situatsioonis, kuid kuulab ära ja räägib sellest, mis teda ennast on aidanud, julgustades nii olukordadega paremini toime tulema ja edasi liikuma.

Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

Kogemusnõustajate kontaktid, kes on läbinud nõutud väljaõppe, leiab Kogemusnõustajate Koja kodulehelt aadressil http://www.kogemuskoda.ee/register.

Kuidas kogemusnõustaja toetab terapeutide tööd?

Koostöö kogemusnõustajaga aitab vähendada nõustajate koormust, võttes osaliselt enda kanda kliendi emotsionaalse toetamise.

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod.
Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenust kui Töötukassa teenuste hulka. Tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus. Suurim osa kogemusnõustamise tööst tehakse kogu maailmas siiski vabatahtliku ja mitteformaalse misioonitööna. Nii ka Eestis.