Eesti Vähiliidul on rõõm tänada firmasid GlaxoSmithKline , Eugesta Eesti AS ja RIMIkes kogusid Sensodyne toodete müügist 3217.40 eurot  ja annetasid selle vähiliidule uue, kaasaegse 3D mammograafi ostmiseks.

 

Vähiliidul on veendumus, et uus 3D mammograaf on väga oluline sõeluuringute jätkamiseks Eestimaa maakondade väikelinnades, kus naised saaksid aktiivsemalt, oma kodukohas osaleda sõeluuringutes ja nooremad naised rinnauuringutes.

Kui me suudame päästa kasvõi ühe inimese elu, on see väärtus omaette. Eestis diagnoositakse üle 760 uue rinnavähijuhu aastas.

Vähiliit tänab neid firmasid, kes mõtlevad oma südames teistele  ja on nõus reaalsete tegudega neile appi tulema.