Toetus- ja alternatiivravi meetodid vähiravis

Sa oled ehk kuulnud termineid „toetus-” või „alternatiivravi” meetod.

Tõenäoliselt ei kuule sa neist oma arstilt või elukutseliselt hooldajalt, kuid teised võivad sulle rääkida ravimtaimedest, vitamiinidest, energiaravist, spetsiaalsetest harjutustest või meditatsiooni programmidest.

Ilmselt oled kuulnud ravimeetoditest, mida ei kasuta arstid – traditsiooniline Hiina meditsiin, nõelravi, hüpnoos, või seadmetest, mis suudavad vähki leida või ravida. Mõnikord räägitakse keha puhastamisest mürkidest. Mõned meetoditest on kallid ja eeldavad reisimist, teised on odavad ja lihtsamad läbi viia.

Allolev info aitab sul aru saada, millised neist on ohutud ja millest võiks abi olla.

Milliseid vähiravi viise kasutatakse?

Tavameditsiinis käsitletakse uusi raviviise kui mittetoimivaid seni, kuni nende kasulikkus on tõendamata. Enamus laboratoorselt arendatud rohtudest ei toimi inimeste peal, isegi need, mis laboris või loomade peal töötavad. Seetõttu usaldavad arstid ainult hoolikalt läbi viidud kliiniliste uuringute tulemusi. Raviviisid peavad läbima hoolikalt kavandatud ja läbi viidud ning kontrollitud uuringud, mille teostavad juhtivad vähiravi eksperdid.

Tõestatud raviviisid osutavad meetoditele, mida on põhjalikult rangete reeglite järgi testitud ning mis on osutunud suhteliselt ohutuks ja kasulikuks. Selliselt testitud ravimeetodeid kutsutakse vahel ka kui tõenditel põhinevateks raviviisideks.

Üldjuhul võetakse sellised ravimeetodid arstide poolt kasutusele tavameditsiinis. Neid nimetatakse ka standardraviks või lääne meditsiiniks.

Katsetamisjärgus ravimeetodid on alles kliiniliste katsetuste staadiumis. Nende käigus aitavad vabatahtlikud arstidel välja selgitada, kas uus meetod toimib ning kas see on patsientidele ohutu. Alles peale seda, kui ravi tulemused kaaluvad üle raviga kaasnevad riskid, lubatakse see meetod tavakasutusse.
Neid kasutatakse koos tavaliste ravimeetoditega. Mõned toetusravi meetodid võivad aidata patsientidel kergendada vähi sümptomeid või ravi kõrvalmõjusid, samuti parandada patsiendi enesetunnet. Näidetena võib välja tuua meditatsiooni stressi leevendamiseks, piparmündi- või ingveriteed iivelduse raviks.
Seda mõistet kasutatakse sageli tavaravi ja täiendavate teraapiate kombinatsiooni kirjeldamiseks.
Alternatiivravi kasutatakse tavaravi asemel. Alternatiivravi on kas tõestamata ravi (teaduslikult testimata) või mittesoovitatav ravi (uuringute käigus on tõendatud nende kasutus). Alternatiivravi võib patsiendile kahju põhjustada, kuna sellest ei ole abi, lükkab tavaravi edasi või siis on suisa kahjulik. Enne alternatiivravi kasuks otsustamist on äärmiselt soovitatav seda arutada oma raviarstiga.
Šarlatanlus viitab meetoditele, mis väidavad vähki ravivat, kuid on teadaolevalt kasutud, või mille kasulikkus on tõestamata ning mis on tõenäoliselt kasutud. Need meetodid põhinevad tihti haiguse ravi teooriatel, mis on teaduslikult tõendatutega vastuolus. Vahest kasutatakse nende kasulikkuse ja ohutuse tõestamiseks mõne üksiku patsiendi tunnistust. Sageli peaks see ravi aitama lisaks vähile ka teisi haigusi.

Pettus on šarlatanlusest üks samm veel edasi. Sel juhul kasutavad eksitavat reklaami inimesed, kelle põhihuvi on haigetelt raha välja petta. Mõned nendest ravimeetoditest on järgi proovitud ja leitud mitte toimivat. Mõnede kohta on teada nende kahjulikkus. Osasid pole veel testitud, kuid müüjad väidavad sellegi poolest, et nendest on abi.

Miks on toetus -ja alternatiivravi meetodite kasulikkust raske hinnata?

Paljud inimesed valivad toetus- või alternatiivravi meetodid selle tõttu, et usuvad, et need on kahjutud- see tähendab ilma kõrvalmõjudeta. Kuid alati ei pruugi see tõsi olla. Üks probleemikoht on tavaravi edasi lükkamine, mis võib lasta vähil edasi kasvada ja levida teistesse kehaorganitesse. Mõned meetoditest võivad põhjustada tõsiseid probleeme või isegi surmasid. Ja kui lähebki halvasti, siis tavaliselt ei anta sellest teistele teada, nii et keegi ei kuule nende kahjulikust mõjust.

Teatud vitamiinid ja mineraalid võivad suurendada vähi või teiste haiguste riski, eriti kui neid võetakse liiga palju. Kui see aga juhtub ainult ühe inimesega, on väga kerge mitte märgata sidet haiguse ja ravimi vahel. Mõned bioloogilised alternatiivravi meetodi võivad olla sama mürgised kui kemoteraapia. Seetõttu ongi raviviisi tegelikust mõjust aru saamiseks vaja seda uurida suurema hulga inimeste peal.

Vastandina toidulisanditele ja alternatiivravile, on enamus täiendavaid keha-meele teraapiavorme väga ohutud. Näiteks ei ole vaja uurida, mitu tundi meditatsiooni või muusikateraapiat võivad inimesed ohutult kasutada.

Paljud inimesed usuvad, et rahvapärimusega edasi antud raviviisid, mida on kasutatud tuhandeid aastaid, peavad toimima. Siinkohal on oluline meeles pidada, et mingi raviviisi kasutamine pikka aega ei tähenda veel, et sellest on abi. Minevikus, kui kasutusel olid ainult need raviviisid, surid inimesed palju nooremalt.

Ilma teaduslike uuringuteta on väga raske öelda, mis on tingitud haigusest ja mis ravist. Ravimtaimedele võidakse omistada raviv toime haiguste puhul, mis taanduvad iseenesest (näiteks nohu). Või siis võib ravi panna inimest ennast lühiajaliselt paremini tundma, ilma haiguse ravile pikaajaliselt mingit mõju avaldamata.

On üsna tavaline, et inimesed tunnevad ennast paremini peaaegu iga ravi korral, millesse nad usuvad. Seda kutsutakse platseebo efektiks, ja see on üks ootuste efekti vorme. Platseebo efekt tähendab, et kui inimene usub, et see ravi teda aitab, siis ta tunneb ennast ka paremini peale selle kasutamist- isegi kui see ravi ei tee midagi probleeme põhjustanud haiguse ravimiseks. Selle efekti mõju on tavaliselt lühiajaline ja tundub olema seotud keha võimega mõneks tunniks valu või muid sümptomeid leevendada.

Ootuste efekt töötab ka vastupidises suunas. Kui inimene usub ravimeetodi kõrvalmõjudesse, tunneb ta peavalu, väsimust, iiveldust jmt sümptomeid, isegi kui ta sai teeseldud (mitte mõjuvat) ravi.

Seega ilma teadusliku uuringuta on võimatu eristada ootuste efekti mõju ravi lühiajalisest mõjust. Uuringud, mis kasutavad küll kontrollgruppi (gruppi, kes ei saa testitavat ravi), kuid ei kasuta platseebot, võivad anda erinevaid tulemusi nendest, kus kasutatakse platseebot saavat gruppi.

Platseebo efekt võib olla ka üheks põhjuseks, miks inimesed kasutavad teatud tüüpi toetus- või alternatiivravi meetodeid isegi siis, kui nendel puudub mõju haigusele. Kui nad tunnevad ennast mõne tunni paremini, on see väärt selle raviviisi kasutamist nii kaua, kuni see ei tee neile halba. See ei tähenda küll, et sama meetod töötab kõigi peal, kes seda kasutavad, või et sellest oleks haiguse ravimisel abi.

Inimestel on raske uskuda, et ravi toimimise kohta, mida nende sõbrad või lähedased soovitavad, pole mingeid tõendeid. Nad on ehk kuulnud haaravaid lugusid inimesest, kes sai peale selle raviviisi kasutamist vähist vabaks ja terveks.

Igaüks tahab uskuda nendesse lootusrikastesse lugudesse. Kuid neid lugusid ei saa võtta tõendina ravi toimimise kohta. Enamasti ei ole võimalik kindlaks teha, et lugu ise üldse tõele vastab. Ja isegi kui lugu vastab tõele, ei ole kindel, et abi oli just sellest ravist, või kas ta pärast uuesti haigeks ei jäänud.

Mõned täiendavate teraapiate kliinilistest uuringutest on tehtud teistmoodi, kui ravimeid ning tavameditsiini puudutavad uuringud. Eriti kehtib see varasemate uuringute kohta, kui neid meetodeid alles hakati testima. Mõnikord puudus uuringus platseebo grupp või isegi kontrollgrupp. Uuringus võis osaleda ka liiga vähe inimesi, et saada kindlat vastust. Ning mõnede ravimeetodite puhul (näiteks nõelravi) on peaaegu võimatu leida platseebo meetodit kontrollgrupile.

Hoolika kliinilise uuringu läbiviimine nõuab aega ja raha. Kui palju täpselt, sõltub osaliselt sellest, mida testitakse. Näiteks tõestamine, et ravi aitab ellu jääda, võib kesta mitmeid aastaid, samas nohu ravi tõestamine võib võtta ainult mõned kuud.

Kuna toetusravi meetodeid on palju, võib kuluda hulk aega uue ravi välja tulekust kuni uuringute tulemuste avaldamiseni, mis kas kinnitavad või lükkavad ravi toime ümber. Kahjuks on üsna sageli esmased uuringutulemused julgustavad, hilisemad ja hoolikamalt läbi viidud uuringud lükkavad need aga ümber. Kuna aga vanade uuringute info on veel levinud, tekitab see patsiendis segadust. Mõned ravimeetodi pakkujad võivad isegi rõhutada varasemaid positiivseid uuringuid ning uuemaid ja negatiivseid mitte mainida.

Õnneks on järjest rohkem teadlasi ning arste uurimas toetusravi viise sama hoolikalt nagu ravimeid ning tavaravi meetodeid. Nende uuringute tulemused on sageli avaldatud usaldusväärsetes meditsiini ajakirjades. Mida rohkem selliseid uuringuid avaldatakse, seda paremaid otsuseid saad ka sina ise ja arstid teha.

Sinu otsus

Tänu eeltoodule on toetus- ja alternatiivravi kohta saadaval palju vähem kvaliteetset ja objektiivset infot, kui tavaravi meetodite kohta. Seetõttu on vahel ka võimatu öelda, kas sellest ravist on abi ning kui ohutu see võib olla. Seega proovi leida võimalikult palju infot ravi kohta enne selle järele proovimist. Ja isegi kui osa infost ei ole kättesaadav, võib teadmine sellest, mille kohta info on puudulik, aidata sul parema otsuse teha.

Kui julgelt võin ma toetus- või alternatiivravi kasutada?

Paljud vähihaiged kasutavad ühte või mitut toetus- või alternatiivravi meetodit. Sageli nad oma arstile kahjuks sellest ei räägi. Parem on hoolikalt oma võimalusi kaaluda ning rääkida oma plaanidest ka arstiga. Paljud toetusravi meetodid on ohutud kasutada koos tavaraviga. Need aitavad sinu haiguse sümptomeid ja ravi kõrvalmõjusid leevendada, valu vähendada ja elust rohkem rõõmu tunda. Isegi kui need ei ole täielikult läbi testitud, võid sa valida meetodid, mis tavaliselt on ohutud ja ei avalda negatiivset mõju tavaravile. Allpool on toodud osaline nimekiri täiendavatest teraapia viisidest, millest on osadele inimestele abi olnud ning mis on koos tavaraviga ohutud kasutada.

Täiendav toetusravi, mida võib koos vähiraviga kasutada

Nõelravi

Kasutatakse väga peeneid nõelu, mis kehasse torgatakse. Võib aidata kerge valu ja iivelduse puhul.

Aroomiteraapia

Taimedest saadud eeterlike õlide kasutamine tuju parandamiseks ja stressi ning iivelduse leevendamiseks.

Jooga

Mitteaeroobsed harjutused, hõlmates kindlaid poose ja hingamismustreid.

Loovteraapia

Aitab füüsiliste ja emotsionaalsete probleemidega inimesi, kasutades selleks loomingulisi tegevusi oma emotsioonide väljendamiseks.

Labürindis kõndimine

Meditatiivne kõndimine mööda ringjat jalgrada, mis läheb ringi keskele ja seejärel sealt välja tulek.

Massaažiteraapia

Keha lihaste ja kudede mudimine, hõõrumine ja silitamine. Mõningate uuringute järgi aitab vähendada stressi, ängistust, depressiooni ja valu ning muuta inimest erksamaks.

Meditatsioon

Protsess, kus inimene kasutab keskendumist või mõtisklust oma keha ja meele rahustamiseks.

Muusikateraapia

Aitab kiirendada paranemist ja parandada elukvaliteeti , tavaliselt viivad läbi professionaalid.

Palved ja spirituaalsus

Spirituaalsust kirjeldatakse kui teadlikkust millegi suurema olemasolust kui sa ise oled. Sageli väljendub see religiooni ja/või palvete kaudu, kuid on olemas veel muidki spirituaalsuse praktiseerimise viise.

Tai chi

Iidne Hiina võitluskunst, mis kasutab liikumist, meditatsiooni ja hingamist tervise ja enesetunde parandamiseks. On tõestatud selle keha tugevdav ja tasakaalu parandav mõju mõnedele inimestele.

Kuidas alternatiivravist oma arstiga rääkida?

Alternatiivravist oma arstiga rääkimine on paljude vähihaigete jaoks hirmutav. Tõsi on, et paljud arstid ei ole kursis alternatiivsete ravimeetoditega, nende kasulike ja potentsiaalselt ohtlike mõjudega. Kuid see ei tohiks sind takistada neid teemasid oma arstiga arutamast.

Alternartiivravi teemadel sujuvama arutelu saavutamiseks saad teha järgmist:

• Kogu nii palju infot kui võimalik. Otsi eelkõige usaldusväärseid allikaid, mis räägivad nii alternatiivravi kasulikest kui kahjulikest mõjudest.

• Püüa infot arstiga jagada nii, et sinu usaldus arsti teadmistesse ja tegevusse paistaks selgelt välja. Anna talle teada, et sa mõtled täiendava ravi peale ning tahad olla kindel, et see ei mõju tavaravile negatiivselt.

• Kui sa mõtled alternatiivravile, anna sellest arstile teada ning küsi temalt selle raviviisi uuringute kohta. Samuti uuri, mis on sinu varuvariandid, kui alternatiivravi ei tööta.

• Tee oma küsimustest nimekiri ja võta see kaasa kogu muu infoga, millest tahad oma arstiga rääkida. Palu oma arstil olla sulle nõustavaks partneriks sinu täiendavate ravimeetodite otsingutel.

• Sa võid kaasa võtta mõne oma sõbra või lähedase, kes sind arsti juures toetaks. Nemad võivad aidata sul arstiga rääkida ja aidata vähendada stressi, mis tuleb olulise otsuse üksi langetamisest.

• Püüa aru saada arsti vaatevinklist antud ravile. Kui sinu poolt valitud ravi tekitab probleeme arsti poolt pakutule, arutage koos ohutumate võimaluste üle.

• Ära lükka edasi või jäta vahele oma tavalist ravi ilma arsti sellest teavitamata, vaid räägi temaga oma plaanidest. Isegi kui sa loobud kasutamast ainsat tõestatud raviviisi, on see sinu otsustada.

• Küsi kindlasti arstilt üle, kas sinu haiguse sümptomite või ravi kõrvalmõjude leevendamiseks on tavapäraseid meetodeid. Tänapäeval on palju ravimeid, mis võivad sinu enesetunde paremaks teha.

• Kui sa võtad toidulisandeid, tee nendest täielik nimekiri, samuti tarvitatavatest kogustest. Paljud lisandid võivad teiste rohtudega koos halvasti mõjuda. Räägi kindlasti nendest oma arsti või apteekriga. Anna ka enda hooldajatele teada, kui sa vahetad ravimeid ja toidulisandeid.

• Kui sa oled rase või imetad, uuri kõigepealt alternatiiv- või toetusravi riskide ja mõju kohta beebile. Ära anna kunagi lastele taimseid ravivahendeid enne nendest arstiga rääkimist.

• Palu oma arsti aidata tuvastada võimalikku pettust

Mis küsimusi peaksin esitama toetus- või alternatiivravi meetodite kohta?

Enne toetus- või alternatiivraviga alustamist on hea küsida mõned järgmised küsimused:

  • Mida see raviviis väidetavalt annab? Kas see aitab sinu põhiravil paremini toimida või kergendab haiguse sümptomeid või kõrvalmõjusid. Kas see väidab ennast vähki ravivat?

  • Kui usaldusväärsed on selle ravi toetajad? On nad tunnustatud eksperdid vähiravis ja kõne all olevas täiendavas ravimeetodis? Uuri nende hariduse ja koolituste kohta.

  • Kas selle raviviisi kohta on tehtud teaduslikke uuringuid või kliinilisi katseid veendumaks ravi tõhususes ja ohutuses?

  • Kas nende uuringute tulemused on avaldatud usaldusväärsetes ajakirjades, kus need on enne avaldamist teiste sama ala teadlaste poolt üle vaadatud?

  • Kuidas selle raviviisi kohta infot jagatakse? Tehakse seda ainult massimeedia kaudu, nagu näiteks raamatud, ajakirjad, internet, TV jne, mitte aga teaduslikes publikatsioonides?

  • Kui palju see ravimeetod maksab? Kas sinu kindlustus hüvitab selle kulud?

  • On see meetod laialdaselt kättesaadav tervishoiu ringkondades?

  • Mida on teada selle raviviisi ohutuse kohta? Võib see mõjuda kahjulikult koos teiste medikamentide või toidulisanditega?

  • Kas see meetod eeldab sinult tavapärasest raviviisist loobumist? Kui jah, siis kuidas mõjutab see sinu paranemisvõimalusi? Kas selle viivituse ajal võib vähk edasi levida?

Kuidas tuvastada pettust või küsitava väärtusega raviviisi?

Koos ülaltoodud küsimustega kasuta järgmisi küsimusi, mis peaks aitama sul vältida petuskeeme. Pea meeles, et kui miski tundub liiga ilus, et olla tõsi, siis tavaliselt on sinu kahtlustel alust. Sellest võib küll olla raske mõelda, kui sa otsid ja loodad leida imet. Kui sa ei ole endas kindel, räägi ka arsti või õega enne otsuse tegemist.

• Kas see raviviis lubab abi kõikide vähiliikide ja tõsiste haiguste vastu? Ole ettevaatlik, kui väidetakse, et alternatiivravi võib vähki ravida. Väited, et see raviviis aitab kõikide vähiliikide või tõsiste haiguste vastu, on kindlasti pettus.

• Kas sul on kästud tavaravi katkestada?

• Kas see ravi või rohi on saladus, mida ainult kindlad inimesed võivad jagada?

• Kas seda ravi või rohtu pakub ainult üks inimene või kliinik? Pea meeles, et kui üks raviviis osutub edukaks, kasutavad seda ka teised professionaalid. Eriti ettevaatlik ole kliinikute suhtes, mis asuvad riigis, kus patsientide kaitse on nõrgem kui Euroopa Liidus.

• Kas selle toetajad kasutavad väljendeid nagu „teaduslik läbimurre”, „imeravim”, „salajane koostisosa” või „iidne ravi”?

• Kas sulle pakutakse isiklikke lugusid imelistest tulemustest, kuid ei mingeid teaduslikke tõendeid?

• Kas selle toetajad ründavad meditsiini- või teadusringkondasid?

• Kas selle toetajad lubavad kõrvalmõjude puudumist? Paljud raviviisid lubavad sind aidata ilma kõrvalmõjudeta, kuid isegi ravimtaimed ja vitamiinid omavad kõrvalmõjusid. Kui seda turundatakse kui ilma kõrvalmõjudeta raviviisi, ei ole seda tõenäoliselt korralikult uuritud meditsiiniliste katsetega, mis oleks kõrvalmõjud välja toonud.

Lõplik otsus on sinu teha

Alternatiiv- või toetusravi kasuks otsustamine on sinu teha. Sa võid teisi raviviise julgemalt kasutada, kui sa:

• Oled selle raviviisi riske ja kasulikke omadusi usaldusväärsetest teaduslikest allikatest uurinud.

• Räägid oma arstiga enda plaanidest. Uuri temalt riskide ja kasude kohta ning võimalike mõjude kohta tavapärasele raviviisile.

• Palud oma arstil või hooldajal soovitada kedagi, kes on selle raviviisi tuntud ja usaldusväärne praktiseerija.

• Räägid oma arstiga enne enda leitud ravimi kasutamist arsti poolt välja kirjutatu asemel.

• Oled kindel oma otsuses loobuda tõestatud raviviisist tõestamata ravi kasuks. (Kui sa sellise otsuse teed, uuri arstilt, mis variandid on sul peale alternatiivravi ebaõnnestumist.)

• Ei loobu tõestatud ravist mittesoovitatava ravi kasuks. (Mittesoovitatav ravi erineb tõestamata ravist- esimest on uuritud ja leitud mitte toimivat. Tõestamata ravi ei ole veel uuritud.)

• Otsid pettuse märke.

• Pead meeles, et enamus toetus- ja alternatiivravi meetodite ohutustest on rasedate ja rinnaga toitvate naiste peal järgi testimata. Nende mõju lootele või imikutele on enamasti teadmata.

• Räägid oma lapse arstiga enne kui annad lapsele toidulisandeid või muid ravimeid.

Allikas: www.cancer.org