Toetus- ja alternatiivravi

Toetus- ja alternatiivravi meetodid vähiravis

Sa oled ehk kuulnud termineid „toetus-” või „alternatiivravi” meetod. Tõenäoliselt ei kuule sa neist oma arstilt või elukutseliselt hooldajalt, kuid teised võivad sulle rääkida ravimtaimedest, vitamiinidest, energiaravist, spetsiaalsetest harjutustest või meditatsiooni programmidest. Ilmselt oled kuulnud ravimeetoditest, mida ei kasuta arstid – traditsiooniline Hiina meditsiin, nõelravi, hüpnoos, või seadmetest, mis suudavad vähki leida või ravida. Mõnikord räägitakse keha puhastamisest mürkidest. Mõned meetoditest on kallid ja eeldavad reisimist, teised on odavad ja lihtsamad läbi viia.

Allolev info aitab sul aru saada, millised neist on ohutud ja millest võiks abi olla.

Milliseid vähiravi viise kasutatakse?

Tõestatud ravimeetodid

Tavameditsiinis käsitletakse uusi raviviise kui mittetoimivaid seni, kuni nende kasulikkus on tõendamata. Enamus laboratoorselt arendatud rohtudest ei toimi inimeste peal, isegi need, mis laboris või loomade peal töötavad. Seetõttu usaldavad arstid ainult hoolikalt läbi viidud kliiniliste uuringute tulemusi. Raviviisid peavad läbima hoolikalt kavandatud ja läbi viidud ning kontrollitud uuringud, mille teostavad juhtivad vähiravi eksperdid.

Tõestatud raviviisid osutavad meetoditele, mida on põhjalikult rangete reeglite järgi testitud ning mis on osutunud suhteliselt ohutuks ja kasulikuks. Selliselt testitud ravimeetodeid kutsutakse vahel ka kui tõenditel põhinevateks raviviisideks.

Üldjuhul võetakse sellised ravimeetodid arstide poolt kasutusele tavameditsiinis. Neid nimetatakse ka standardraviks või lääne meditsiiniks.

Katsetamisjärgus ravimeetodid

Katsetamisjärgus ravimeetodid on alles kliiniliste katsetuste staadiumis. Nende käigus aitavad vabatahtlikud arstidel välja selgitada, kas uus meetod toimib ning kas see on patsientidele ohutu. Alles peale seda, kui ravi tulemused kaaluvad üle raviga kaasnevad riskid, lubatakse see meetod tavakasutusse.

Täiendavad teraapia vormid

Neid kasutatakse koos tavaliste ravimeetoditega. Mõned toetusravi meetodid võivad aidata patsientidel kergendada vähi sümptomeid või ravi kõrvalmõjusid, samuti parandada patsiendi enesetunnet. Näidetena võib välja tuua meditatsiooni stressi leevendamiseks, piparmündi- või ingveriteed iivelduse raviks.

Integreeritud teraapia

Seda mõistet kasutatakse sageli tavaravi ja täiendavate teraapiate kombinatsiooni kirjeldamiseks.

Alternatiivravi

Alternatiivravi kasutatakse tavaravi asemel. Alternatiivravi on kas tõestamata ravi (teaduslikult testimata) või mittesoovitatav ravi (uuringute käigus on tõendatud nende kasutus). Alternatiivravi võib patsiendile kahju põhjustada, kuna sellest ei ole abi, lükkab tavaravi edasi või siis on suisa kahjulik. Enne alternatiivravi kasuks otsustamist on äärmiselt soovitatav seda arutada oma raviarstiga.

Šarlatanlus ja pettus

Šarlatanlus viitab meetoditele, mis väidavad vähki ravivat, kuid on teadaolevalt kasutud, või mille kasulikkus on tõestamata ning mis on tõenäoliselt kasutud. Need meetodid põhinevad tihti haiguse ravi teooriatel, mis on teaduslikult tõendatutega vastuolus. Vahest kasutatakse nende kasulikkuse ja ohutuse tõestamiseks mõne üksiku patsiendi tunnistust. Sageli peaks see ravi aitama lisaks vähile ka teisi haigusi.

Pettus on šarlatanlusest üks samm veel edasi. Sel juhul kasutavad eksitavat reklaami inimesed, kelle põhihuvi on haigetelt raha välja petta. Mõned nendest ravimeetoditest on järgi proovitud ja leitud mitte toimivat. Mõnede kohta on teada nende kahjulikkus. Osasid pole veel testitud, kuid müüjad väidavad sellegi poolest, et nendest on abi.

Miks on toetus -ja alternatiivravi meetodite kasulikkust raske hinnata?

Inimesed usuvad nende raviviiside ohutusse

Paljud inimesed valivad toetus- või alternatiivravi meetodid selle tõttu, et usuvad, et need on kahjutud- see tähendab ilma kõrvalmõjudeta. Kuid alati ei pruugi see tõsi olla. Üks probleemikoht on tavaravi edasi lükkamine, mis võib lasta vähil edasi kasvada ja levida teistesse kehaorganitesse. Mõned meetoditest võivad põhjustada tõsiseid probleeme või isegi surmasid. Ja kui lähebki halvasti, siis tavaliselt ei anta sellest teistele teada, nii et keegi ei kuule nende kahjulikust mõjust.

Teatud vitamiinid ja mineraalid võivad suurendada vähi või teiste haiguste riski, eriti kui neid võetakse liiga palju. Kui see aga juhtub ainult ühe inimesega, on väga kerge mitte märgata sidet haiguse ja ravimi vahel. Mõned bioloogilised alternatiivravi meetodi võivad olla sama mürgised kui kemoteraapia. Seetõttu ongi raviviisi tegelikust mõjust aru saamiseks vaja seda uurida suurema hulga inimeste peal.

Vastandina toidulisanditele ja alternatiivravile, on enamus täiendavaid keha-meele teraapiavorme väga ohutud. Näiteks ei ole vaja uurida, mitu tundi meditatsiooni või muusikateraapiat võivad inimesed ohutult kasutada.

Inimesed usuvad nende raviviiside kasulikkusesse

Paljud inimesed usuvad, et rahvapärimusega edasi antud raviviisid, mida on kasutatud tuhandeid aastaid, peavad toimima. Siinkohal on oluline meeles pidada, et mingi raviviisi kasutamine pikka aega ei tähenda veel, et sellest on abi. Minevikus, kui kasutusel olid ainult need raviviisid, surid inimesed palju nooremalt.

Ilma teaduslike uuringuteta on väga raske öelda, mis on tingitud haigusest ja mis ravist. Ravimtaimedele võidakse omistada raviv toime haiguste puhul, mis taanduvad iseenesest (näiteks nohu). Või siis võib ravi panna inimest ennast lühiajaliselt paremini tundma, ilma haiguse ravile pikaajaliselt mingit mõju avaldamata.

Ootuse efekt

On üsna tavaline, et inimesed tunnevad ennast paremini peaaegu iga ravi korral, millesse nad usuvad. Seda kutsutakse platseebo efektiks, ja see on üks ootuste efekti vorme. Platseebo efekt tähendab, et kui inimene usub, et see ravi teda aitab, siis ta tunneb ennast ka paremini peale selle kasutamist- isegi kui see ravi ei tee midagi probleeme põhjustanud haiguse ravimiseks. Selle efekti mõju on tavaliselt lühiajaline ja tundub olema seotud keha võimega mõneks tunniks valu või muid sümptomeid leevendada.

Ootuste efekt töötab ka vastupidises suunas. Kui inimene usub ravimeetodi kõrvalmõjudesse, tunneb ta peavalu, väsimust, iiveldust jmt sümptomeid, isegi kui ta sai teeseldud (mitte mõjuvat) ravi.

Seega ilma teadusliku uuringuta on võimatu eristada ootuste efekti mõju ravi lühiajalisest mõjust. Uuringud, mis kasutavad küll kontrollgruppi (gruppi, kes ei saa testitavat ravi), kuid ei kasuta platseebot, võivad anda erinevaid tulemusi nendest, kus kasutatakse platseebot saavat gruppi.

Platseebo efekt võib olla ka üheks põhjuseks, miks inimesed kasutavad teatud tüüpi toetus- või alternatiivravi meetodeid isegi siis, kui nendel puudub mõju haigusele. Kui nad tunnevad ennast mõne tunni paremini, on see väärt selle raviviisi kasutamist nii kaua, kuni see ei tee neile halba. See ei tähenda küll, et sama meetod töötab kõigi peal, kes seda kasutavad, või et sellest oleks haiguse ravimisel abi.

Korralik uuring võtab aega

Inimestel on raske uskuda, et ravi toimimise kohta, mida nende sõbrad või lähedased soovitavad, pole mingeid tõendeid. Nad on ehk kuulnud haaravaid lugusid inimesest, kes sai peale selle raviviisi kasutamist vähist vabaks ja terveks.

Igaüks tahab uskuda nendesse lootusrikastesse lugudesse. Kuid neid lugusid ei saa võtta tõendina ravi toimimise kohta. Enamasti ei ole võimalik kindlaks teha, et lugu ise üldse tõele vastab. Ja isegi kui lugu vastab tõele, ei ole kindel, et abi oli just sellest ravist, või kas ta pärast uuesti haigeks ei jäänud.

Mõned täiendavate teraapiate kliinilistest uuringutest on tehtud teistmoodi, kui ravimeid ning tavameditsiini puudutavad uuringud. Eriti kehtib see varasemate uuringute kohta, kui neid meetodeid alles hakati testima. Mõnikord puudus uuringus platseebo grupp või isegi kontrollgrupp. Uuringus võis osaleda ka liiga vähe inimesi, et saada kindlat vastust. Ning mõnede ravimeetodite puhul (näiteks nõelravi) on peaaegu võimatu leida platseebo meetodit kontrollgrupile.

Hoolika kliinilise uuringu läbiviimine nõuab aega ja raha. Kui palju täpselt, sõltub osaliselt sellest, mida testitakse. Näiteks tõestamine, et ravi aitab ellu jääda, võib kesta mitmeid aastaid, samas nohu ravi tõestamine võib võtta ainult mõned kuud.

Kuna toetusravi meetodeid on palju, võib kuluda hulk aega uue ravi välja tulekust kuni uuringute tulemuste avaldamiseni, mis kas kinnitavad või lükkavad ravi toime ümber. Kahjuks on üsna sageli esmased uuringutulemused julgustavad, hilisemad ja hoolikamalt läbi viidud uuringud lükkavad need aga ümber. Kuna aga vanade uuringute info on veel levinud, tekitab see patsiendis segadust. Mõned ravimeetodi pakkujad võivad isegi rõhutada varasemaid positiivseid uuringuid ning uuemaid ja negatiivseid mitte mainida.

Õnneks on järjest rohkem teadlasi ning arste uurimas toetusravi viise sama hoolikalt nagu ravimeid ning tavaravi meetodeid. Nende uuringute tulemused on sageli avaldatud usaldusväärsetes meditsiini ajakirjades. Mida rohkem selliseid uuringuid avaldatakse, seda paremaid otsuseid saad ka sina ise ja arstid teha.

Sinu otsus

Tänu eeltoodule on toetus- ja alternatiivravi kohta saadaval palju vähem kvaliteetset ja objektiivset infot, kui tavaravi meetodite kohta. Seetõttu on vahel ka võimatu öelda, kas sellest ravist on abi ning kui ohutu see võib olla. Seega proovi leida võimalikult palju infot ravi kohta enne selle järele proovimist. Ja isegi kui osa infost ei ole kättesaadav, võib teadmine sellest, mille kohta info on puudulik, aidata sul parema otsuse teha.

Kui julgelt võin ma toetus- või alternatiivravi kasutada?

Paljud vähihaiged kasutavad ühte või mitut toetus- või alternatiivravi meetodit. Sageli nad oma arstile kahjuks sellest ei räägi. Parem on hoolikalt oma võimalusi kaaluda ning rääkida oma plaanidest ka arstiga. Paljud toetusravi meetodid on ohutud kasutada koos tavaraviga. Need aitavad sinu haiguse sümptomeid ja ravi kõrvalmõjusid leevendada, valu vähendada ja elust rohkem rõõmu tunda. Isegi kui need ei ole täielikult läbi testitud, võid sa valida meetodid, mis tavaliselt on ohutud ja ei avalda negatiivset mõju tavaravile. Allpool on toodud osaline nimekiri täiendavatest teraapia viisidest, millest on osadele inimestele abi olnud ning mis on koos tavaraviga ohutud kasutada.

Täiendav toetusravi, mida võib koos vähiraviga kasutada

• Nõelravi: kasutatakse väga peeneid nõelu, mis kehasse torgatakse. Võib aidata kerge valu ja iivelduse puhul.

Aroomiteraapia: taimedest saadud eeterlike õlide kasutamine tuju parandamiseks ja stressi ning iivelduse leevendamiseks.

Jooga: mitteaeroobsed harjutused, hõlmates kindlaid poose ja hingamismustreid

Kunstiteraapia: aitab füüsiliste ja emotsionaalsete probleemidega inimesi, kasutades selleks loomingulisi tegevusi oma emotsioonide väljendamiseks.

Labürindis kõndimine: meditatiivne kõndimine mööda ringjat jalgrada, mis läheb ringi keskele ja seejärel sealt välja tulek.

Massaažiteraapia: keha lihaste ja kudede mudimine, hõõrumine ja silitamine. Mõningate uuringute järgi aitab vähendada stressi, ängistust, depressiooni ja valu ning muuta inimest erksamaks.

Meditatsioon: protsess, kus inimene kasutab keskendumist või mõtisklust oma keha ja meele rahustamiseks

Muusikateraapia: aitab kiirendada paranemist ja parandada elukvaliteeti , tavaliselt viivad läbi professionaalid.

Palved ja spirituaalsus: spirituaalsust kirjeldatakse kui teadlikkust millegi suurema olemasolust kui sa ise oled. Sageli väljendub see religiooni ja/või palvete kaudu, kuid on olemas veel muidki spirituaalsuse praktiseerimise viise.

Tai chi: iidne Hiina võitluskunst, mis kasutab liikumist, meditatsiooni ja hingamist tervise ja enesetunde parandamiseks. On tõestatud selle keha tugevdav ja tasakaalu parandav mõju mõnedele inimestele.

Enne lõpliku otsuse langetamist soovitame konsulteerida oma raviarsti ja teiste spetsialistidega ning lugeda lisaks siit.

Allikas: www.cancer.org

Loe ka lisaks:

Toetus- või alternatiivravi kasuks otsustamine

Tatramees Virgo Mihkelsoo vähiravist