Toidulisandid

Vähihaige vajadus mikrotoitainete (vitamiinid, mineraalid ja fütotoitained) järele on haiguse ja ravi kurnava iseloomu tõttu suurenenud.

Alati on soovitav esmalt korrigeerida toitumine ning lisada menüüsse rohkelt vähki tõrjuva iseloomuga toiduaineid. Halb toitumine ja kestev mikrotoitainete puudus halvendab organismi võimet haigusega võidelda. Seejärel võib asuda selgitama vajadust lisandi (mineraalid, vitamiinid, fütotoitained) järele.

Antioksüdantide poolt ja vastu (lõik Tartu Ülikooli M.Sc., Ph.D., Dip.Nut.Med Katrin Sak raamatust “Toit ja vähk. Elule aastaid ja aastatele elu” Tallinn 2013,  lk 114-115 Väljaandja: Ühinenud Ajkakirjad)

“Hoolimata arvukatest töödest, milles teadlased on aastakümnete vältel kirjeldanud toiduühendite soodsat mõju keemiaravile, leidub selle teema arutamisel alati ka skeptikuid ja oponente, seda nii arstide kui ka patsientide hulgas. Ület poolt tulenevad sellised kahtlused teadmiste puudumisest, teiselt poolt teeb oma tööd aga ka väärarusaamade ja uskumuste levik.

Statistika näitab, et hinnanguliselt pooled kõigist maailma vähihaigetest kasutavad mingit tüüpi toidulisandeid. Paljud traditsioonilised keemiaraviühendid hävitavad kasvajarakke, moodustades suurel hulgal vabu radikaale ja tekitades nii oksüdatiivset stressi. Seepärast on antioksüdantide kasutamist saatnud pidev ja kauaaegne mure: kas need lisandid keemiaravi tõhusust hoopis ei alanda? Võiks ju eeldada, et reaktiivseid hapnikuosakesi kinnipüüdvad antioksüdandid kaitsevad nii terveid kui ka vähirakke ja see omakorda võiks viidata võimalusele, et nii muutub keemiaravi vähem mõjusaks.

Sellest kõigest tuleneb ka enamiku onkoloogide arvamus, et antioksüdantide tarbimine keemiaravi ajal võib olla ohtlik ja isegi kahjulik. Tuhandeid patsiente hõlmavad uuringud näitavad aga õnneks siiski midagi muud: teadlikult ja targalt valitud antioksüdandid ei häiri sugugi keemiaravi mõju, vaid avaldavad hoopis soodsat toimet. Nii kaitsevad antioksüdandid terveid kudesid keemiaravi tekitatud kõrvaltoimete eest, kahandavad kaasuvate haiguste arengu riski ja tõsidusastet ning parandavad patsientide haigusporgnoosi, elukvaliteeti ja elulemust.

Seega toetab mõjukas osa tänapäeva teaduskirjandusest antioksüdantide kasutamist nii keemiaravi ajal kui ka pärast seda.”

Täpsema info olulisematest toiduühenditest ja toidulisanditest ning nende vastastikuste toimete kohta keemiaraviühenditega leiad eelnimetatud raamatust.

Kuna lisandite pakkujaid on Eestis palju, apteekide kõrval ka võrkturundusfirmad, siis mõned soovitused:

  • vältige lisandi ostmist väite alusel „see on üks väga hea lisand“. Lisandi soovitaja peab põhjendama ühe või teise koostisaine toimet ja põhjuseid, mis tingivad vajaduse seda lisandit osta. Lisaks sellele peab olema ka selgitatud lisandi võtmise kord.
  • lugege alati hoolikalt lisandipurgilt etiketti ning vaadake, kas koostises võib olla toimeaineid, mis on teile individuaalselt vastunäidustatud (näiteks seoses mõne ravimi tarbimisega või kroonilise terviseprobleemiga).
  • uut lisandit ostes tehke inventuur hetkel võetavates ning kalkuleerige ega mitme preparaadi peale mõnda ainet liigselt ei saa.
  • alati peab tarbima kvaliteetseid lisandeid, ilma sünteetiliste värv-, magus- ja lisaaineteta.
  • lugege ise alati lisaks, uurige taimede tundjatelt, proviisorilt, mida nemad konkreetsest preparaadist arvavad. Paljude toimeainete kohta on ilmunud ka teaduslikke uuringud.
  • pidage enne lisandi võtmist alati nõu oma raviarstiga.

D-vitamiinist võib olla kasu rinnavähipatsientidele

California ülikooli teadlaste andmete kohaselt võivad kõrgete D-vitamiini tasemetega rinnavähipatsiendid seljatada haigust koguni kaks korda tõenäolisemalt kui madalate veretasemetega kaaslased.

Sellised tulemused avaldati ajakirjas Anticancer Research, vahendasid ERR teadusuudised.

Ühtekokku oli antud uuringus vaatluse all 4443 patsienti, keda jälgiti keskmiselt üheksa aasta jooksul. Patsiendid jaotati rühmadesse vastavalt nende veres sisalduva 25-hüdroksü D-vitamiin tasemetele: kõrgeks loeti taset keskeltläbi 30 ng/ml, madalad tasemed jäid keskmiselt 17 ng/ml piiridesse.

Selgus, et vitamiini kõrgete veretasemetega patsientide seas oli suremus 50 protsenti madalam. D-vitamiini ainevahetussaadused suurendavad rakkudevahelist kommunikatsiooni, aktiveerides valku, mis pidurdab rakkude agressiivset jagunemist.

Allikas: Meditsiiniuudised 10.03.2014, 15:37
Siret Trull siret.trull@aripaev.ee