Tegevuskavad ja aruanded

Eesti Vähiliidu tegevused 2024

 • Emakakaelavähi teadlikkuse kuu, jaanuar
 • Maailma vähipäev koostöös Rahvusvahelise vähivastase liiduga ja mälestusküünalde süütaminse aktsioon, 4. veebruar
 • Meediateavitused melanoomi ja nahavähi vastu võitlemise nädalal, mai
 • Rinnavähialane teavituskampaania (rinnavähi sõeluuringu sihtrühma
  teavitamine) mai ja oktoober
 • Traditsiooniline vähinädal “Kopsuvähk”, oktoobris
 • Rinnavähikuu Rinna Tervise Päev 15.oktoober
 • Rinnavähialane teavituskampaania “Roosa ruulib” noorematele naistele, mai
 • Metastaatilise rinnavähiga seotud kampaania, oktoober
 • Eesnäärmevähi kuu, fookuses meeste tervis, november
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks
  toimetulekuks nii igapäevases kui ka sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide ja juhatuste koolitused
 • Tervise ja koolituslaager patsientidele 16.-18. august
 • Jätkub parukate jaotamine vähipatsientidele
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkab tasuta nõuandetelefon 800 2233  abivajajatele

Eesti Vähiliidu tegevused 2023

 • Emakakaelavähi teadlikkuse kuu, jaanuar
 • Maailma vähipäev koostöös Rahvusvahelise vähivastase liiduga ja mälestusküünalde süütaminse aktsioon, 4. veebruar
 • Meediateavitused melanoomi ja nahavähi vastu võitlemise nädalal, mai
 • Rinnavähialane teavituskampaania (rinnavähi sõeluuringu sihtrühma
  teavitamine) mai ja oktoober
 • Tubakavastane võitlus koolides.Tubakavaba päev 31. mai
 • Traditsiooniline vähinädal “Geenid ja vähk”, oktoobris
 • Rahvusvaheline konverents „Vähivastase võitluse uued suunad maailmas ja
  Eestis“ 16.september
 • Rinnavähikuu Rinna Tervise Päev 15.oktoober
 • Rinnavähialane teavituskampaania “Roosa ruulib” noorematele naistele, mai
 • Metastaatilise rinnavähiga seotud kampaania, oktoober
 • Eesnäärmevähi kuu, fookuses meeste tervis, november
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks
  toimetulekuks nii igapäevases kui ka sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide ja juhatuste koolitused
 • Tervise ja koolituslaager patsientidele 11.-13. august
 • Jätkub parukate jaotamine vähipatsientidele
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkab tasuta nõuandetelefon 800 2233  abivajajatele

EVL 2023 tegevusaruanne

Eesti Vähiliidu tegevused 2022

 • Emakakaelavähi teadlikkuse kuu, jaanuar
 • Maailma vähipäev koostöös Rahvusvahelise vähivastase liiduga, 4. veebruar
 • Nahavähi ennetamise ja varajase avastamise kampaania, mai
 • Rinnavähialane teavituskampaania ( rinnavähi sõeluuringu sihtrühma
  teavitamine) mai ja oktoober
 • Tubakavastane võitlus koolides.Tubakavaba päev 31. mai
 • Traditsiooniline vähinädal Eesti Vähiliit 30 aastane
 • Rahvusvaheline konverents „Vähivastase võitluse uued suunad maailmas ja
  Eestis“ 16.september
 • Rinnavähikuu Rinna Tervise Päev 15.oktoober
 • Rinnavähialane teavituskampaania “Roosa Keep” noorematele naistele, mai
 • Metastaatilise rinnavähiga seotud kampaania, oktoober
 • Eesnäärmevähi kuu, fookuses meeste tervis, november
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks
  toimetulekuks nii igapäevases kui ka sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide ja juhatuste koolitused
 • Tervise ja koolituslaager patsientidele 12.-14. august
 • Jätkub parukate jaotamine vähipatsientidele
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkab tasuta nõuandetelefon 800 2233  abivajajatele

Eesti Vähiliidu tegevused 2021 

 • Emakakaelavähi teadlikkuse kuu, jaanuar
 • Maailma vähipäev koostöös Rahvusvahelise vähivastase liiduga, 4. veebruar
 • Nahavähi ennetamise ja varajase avastamise kampaania, maikuu
 • Rinnavähialane teavituskampaania ( rinnavähi sõeluuringu sihtrühma teavitamine)
 • Tubakavastane võitlus koolides.Tubakavaba päev 31. mai
 • Traditsiooniline vähinädal teemal nahavähk ja melanoom – 20.-26.september
 • Rinnavähikuu, oktoober
 • Rinnavähialane teavituskampaania “Roosa Ruulib” noorematele naistele, mais
 • Metastaatilise rinnavähiga seotud kampaania, oktoobris
 • Eesnäärmevähi kuu, november
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks toimetulekuks nii igapäevases kui sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide ja juhatuste koolitused
 • Jätkub parukate jaotamine vähipatsientidele
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkab tasuta nõuandetelefon 800 2233  abivajajatele

EVL 2021 tegevusaruanne

EVL 2020 tegevusaruanne

Eesti Vähiliidu tegevused 2020 

 • Emakakaelavähi teadlikkuse kuu, jaanuar
 • Maailma vähipäev koostöös Rahvusvahelise vähivastase liiduga, 4. veebruar
 • Teadlikkuse tõstmine munandivähist, aprill
 • Nahavähi ennetamise ja varajase avastamise kampaania, maikuu
 • Maailma munasarjavähi päev , 8 mai
 • Tubakavastane võitlus koolides õppeaasta jooksul. Tubakavaba päev 31. mai
 • Eesnäärmevähi kuu, september
 • Rinnavähikuu, oktoober
 • Rinnavähialane teavituskampaania “Roosa Ruulib” noorematele naistele.
 • Metastaatilise rinnavähiga seotud teavitustöö
 • Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma teavitamine
 • Tõstame teadlikkust kopsuvähist, November
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks toimetulekuks nii igapäevases kui sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide koolitused
 • Jätkub rinnavähi patsientide nõustamine seoses rinnaproteesidega
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkavad tasuta nõuandetelefon 800 2233 ja vähipatsientide foorum
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks toimetulekuks nii igapäevases kui sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide koolitused
 • Jätkub rinnavähi patsientide nõustamine seoses rinnaproteesidega
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkavad tasuta nõuandetelefon 800 2233 ja vähipatsientide foorum

EVL 2019 tegevusaruanne

EVL 2019 majandusaasta aruanne

Eesti Vähiliidu tegevused 2019 

 • Emakakaelavähi ennetamise nädal – 21.-27. jaanuar
 • Maailma vähipäev – 4. veebruar (lootuse küünlad süttivad Tallinn, Kuressaare, Viljandi, Türi ja Pärnu)
 • Melanoomi ja nahavähi teavitus 06.-12. mai (Pärnu rannakabiinidesse teavitus mai-sept)
 • Suitsetamisest loobumise teavitus, kooliloengud
 • Rinnavähialane teavitustegevus sh FB kampaania „Roosa Ruulib“ ja Rinna Tervise Päev – mai, oktoober
 • Vähipatsientide tervise- ja koolituslaager – 02.-04. august
 • Teavitustegevused meestele – september-november
 • Teaduskonverents „Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv Eestis“ arstidele – 13. september
 • Heategevuskontsert „TERVE Eestiga vähi vastu“ – 13. september
 • Maailma vähideklaratsiooni allkirjastamine – 13. september
 • Vähipuudega patsientide teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks toimetulekuks nii igapäevases kui sotsiaalses elus
 • Vähipatsientide ühingute juhtide koolitused
 • Jätkub rinnavähi patsientide nõustamine seoses rinnaproteesidega
 • Tööd jätkavad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid
 • Jätkavad tasuta nõuandetelefon 800 2233 ja vähipatsientide foorum

2018 aastaaruanne Eesti Vähiliit MTÜ

Eesti Vähiliidu tegevused 2018 

 • Emakakaelavähi ennetamise nädal – 22.-28. jaanuar
 • Maailma Vähi Päev – 4. veebruar
 • Konverents vähipatsientidele – 20. aprill
 • Melanoomi  ja nahavähi  vastu võitlemise nädal  07.-13. mai
 • Rinnavähi vastu võitlemise ja teadlikkuse tõstmise kuu –  mai, oktoober
 • FB rinnavähi teavituskampaania „Roosa Ruulib“ – mai, oktoober
 • Vähipatsientide tervise- ja koolituslaager – 10.-12. august
 • Rahvusvaheline vähinädal „Varane ja metastaatiline rinnavähk“ – oktoober
 • Meeste tervise kampaania –  september-november
 • Rinna Tervise Päev 15. oktoober
 • Vähipuudega patsientide, teraapiad, alg- ja täiendkoolitused iseseisvaks toimetulekuks nii igapäevases kui sotsiaalses elus – aasta jooksul
 • Vähipatsientide ühingute juhtide koolitused – aasta jooksul
 • Jätkub rinnavähi patsientide nõustamine seoses rinnaproteesidega
 • Tööd jätkab tasuta nõuandetelefon 800 22 33 ja vähipatsientide foorum