Rahastaja Eesti Puuetega Inimeste Fond Hasartmängumaksu laekumisest

Eraldatud toetuse suurus 19 056 eurot

 

Projekti eesmärk on

  • aidata saavutada patsiendil psüühiline ja moraalne tasakaal pärast haigusest teadasaamist, operatsiooni ja taastumise perioodil
  • aidata luua tihedamaid suhteid maakondlike vähiühingute vahel
  • otsida lahendusi vähihaigusega seotud probleemidele
  • toetada psühholoogiliselt vähipatsientide lähedasi, pereliikmeid, töökaaslaseid jne
  • lõhkuda väljakujunenud suhtumist, et vähk on surmahaigus ja luua patsientidele hoiak, et tänapäevane meditsiinis on võimalik patsienti aidata ja terveks ravida
  • hoida kõrgel patsientide enesehinnangut hingelise toetuse ja julgustamise abil.

Projekti raames rahastatakse suures osas vähipatsientide tervise- ja koolituslaagrit, osaliselt finantseeritakse nõuandetelefoni spetsialistide töötasusid ning osaliselt kaetakse tegevuskulusid.