Video: Rinna Tervise Päev 15. okooober 2012

EUROPA DONNA ja EESTI VÄHILIIT KUTSUVAD LIITUMA

15. OKTOOBRIL RINNA TERVISE PÄEVAGA

15. oktoobril toimub 2008. aastal EUROPA DONNA (Euroopa Rinnavähi Ühendus) poolt algatatud üleeuroopaline teavituskampaania Rinna Tervise Päev, millega soovitakse tütarlastele ja naistele meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamise seisukohast ning rinnavähi varajase avastamise võimalusi.

 

Sellel aastal on Rinna Tervise Päeva motoks „Sinu rindade tervise heaks“. Olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu ja toitudes tervislikult on võimalus oluliselt vähendada rinnavähi tekke riski.

IARC (Agency for Research on Cancer) andmete hinnangul on 25-33% rinnavähi juhtudest põhjustatud liigsest kehakaalust ja mitteaktiivsest eluviisist. Viimased uuringud näitavad, et ülekaalu vältides väheneb menopausi- järgne rinnavähi tekke risk. Väga oluline on täiskasvanueas säilitada kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5 – 24,9.

 

Rinnavähk on paljudes maailma maades kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Seda ka Eestis. Igal aastal diagnoositakse meil üle 650 uue rinnavähijuhu, haigete arv kasvab kahjuks aasta-aastalt.

 

Uuringud Euroopas näitavad, et 50-69-aastastel naistel, kes osalevad mammograafia sõeluuringutes, väheneb rinnavähki suremuse risk umbes 35 %. EL-i 27-s liikmesriigis tekib rinnavähk ühel naisel 10-st enne 80-ndat eluaastat. Paljude riikide ja regioonide vahel on suured erinevused nii kõrgekvaliteedilises rahvastikupõhises sõeluuringus osalemises, kui ka tõhusa ravi ja hilisema jälgimise osas. Naise ellujäämise võimalus võib suurel määral sõltuda sellest, kus riigis ta elab.

Eestis käivitus üleriigiline rinnavähi sõeluuringu projekt 2002. aastal. Iga-aastaste teavituskampaaniate eesmärk on tõsta sõeluuringule kutsutud naiste osalust. Uuringus osalemine annab võimaluse rinnavähk avastada juba varases staadiumis.

Eesti Vähiliidu suurim soov on, et Eesti naised hooliksid oma tervisest.

 

Tänastest valikutest sõltub oluliselt meie tervis tulevikus.

 

 

Lisainfo:

http://www.breasthealthday.org/

www.facebook.com/EuropaDonna

http://twitter.com/BreastHealthDay

http://www.youtube.com/BreastHealthDay