Olulised dokumendid

Eesti Vähiliit juhindub oma tegevuses:

Vabaühenduste eetikakoodeksist
Annetuste kogumise heast tavast
Koostööpõhimõtete memorandum