Uuringud

Liidu teadlikumaks juhtimiseks ja tegevuskavade koostamiseks on Vähiliit tellinud SA Poliitikauuringute Keskuselt Praxis kaks olulist uuringut.

Vähiravi sotsiaalmajanduslik analüüs 2016
Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid 2012-2013