Heategevusliku etendusega „Lehman Brothers“ toetatakse
Vähiliitu
10.06.2022
10. juunil toimub Eesti Draamateatris heategevuslik etendus „Lehman Brothers“, mille
piletitulust 5600 eurot läheb Eesti Vähiliidu toetuseks.
LC Tallinn Reval algatusel läheb tänase „Lehman Brothers“ etenduse piletimüügi tulu
heategevuseks ja see antakse üle Vähiliidu esindajale enne etenduse algust Draamateatri laval.
Igale heategevusetenduse külastajatele kingitakse tänuks šokolaad koos üleskutsega hakata
Vähiliidu püsiannetajaks, sest need inimesed aitaksid jätkusuutlikult toetada vähi
ennetustegevust. Lionsklubi annetatud raha kasutatakse Eesti Vähiliidu mobiilse meeste
diagnoosikabineti teenuste korraldamiseks ja ennetustegevuseks. Vähiliit on jõudnud
tõdemuseni, et kõige efektiivsem on olla patsientidele võimalikult lähedal: eeskätt väikestes
linnades ja maakohtades kus vastavaid erialaarste ei ole. Mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule
võib pöörduda nii uroloogiliste  kui ka kõigi teiste meestele eriomaste  kaebustega.
„Eesti Vähiliit tegeleb ligi 30 aastat aktiivselt vähi ennetamise, varase avastamise ja tervislike
eluviiside populariseerimisega. Vähene osavõtt sõeluuringutest on üks põhjuseid, miks
pahaloomulised kasvajad avastatakse paraku liiga hilja. Eesti Vähiliidu mobiilne meestekabinet
on aidanud paljudel meestel ennetada ja varakult avastada vähki,“ tõdes Vähiliidu juhatuse
esimees Maie Egipt.
“Meie klubi on Vähiliidu toetamise võtnud üheks oma selle aasta suurprojektiks, sest olenemata
sellest, et viimased aastad tundub, et maailmas vaevlevad inimesed viirushaigustest ning
sõjalistest konfliktidest tingitud murede käes, on vähk siiski palju kestvam mure, mida parema

teadlikkuse korral oleks oluliselt lihtsam seljatada, ” ütles LC Tallinn Reval klubi president Kaie
Trump.
LC Tallinn Reval klubi, tuntud ka kui Lionsklubi, on 2003. aastal loodud grupi naiste poolt, kelle
eesmärgiks on olla toeks abivajajatele. Klubi on registreeritud mittetulundusühinguna ning
vabatahtlikel on pidevalt käsil mõni põnev ja südant soojendav heategevuslik projekt mille kaudu
on läbi aastate aidatud paljusid hädasolijaid.