Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus käivitab 2016. aastal projekti, mille eesmärk on kohandada viie aasta jooksul vähemalt 2000 erivajadustega inimese kodu kõikjal Eestis. 

2016. aasta algusest alustatakse pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti.

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga inimestel luua endale paremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Pilootprojekti käigus võetakse vastu avaldusi nende inimeste kodude kohandamiseks, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn.

Täpsem info on peagi kättesaadav aadressil http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/.

Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav maksumus on kuni 4 500 eurot, täpne maksumus sõltub kohanduse hinnatud vajadusest.

Avalduste vastuvõtt Tallinna elanikelt algab 4. jaanuarist 2016 ja toimub jooksvalt.

Alates 2016. aasta teisest poolest algab avalduste vastuvõtt kõikjalt Eestist, mille kohta jagatakse täiendavalt infot.

Lisainfo projekti meeskonnalt telefonil 687 7232 või aadressil kodukohandus@astangu.ee