Хоспис

Услуги хосписа, прежде всего предназначены для людей, у которых болезнь больше не поддаётся лечению, и которым осталось жить не так долго. Задача работы хосписа заключается в том, чтобы обеспечить неизлечимым больным максимально полноценную жизнь в последние месяцы и обеспечить им спокойный уход из жизни. К сожалению, в Эстонии возможность пользоваться хосписом не особо доступна.

Услуги хосписа предлагают:

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla
SA Ida-Tallinna Keskhaigla
MTÜ Pallium
Koduhospiits OÜ
TÜ Kliinikum

03.09.2018-16.11.2018 — pilootprojekt «Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele»

Koduhospiits OÜ koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga viib perioodil 03.09.-16.11.2018 läbi pilootprojekti „Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele“. Pilootprojekti eesmärk on selgitada välja, kas koduhospiitsi teenus toetab piisavalt perekondade toimetulekut terminaalfaasis lähedase hooldamisel ning vähendab seeläbi ebavajalikke kiirabiväljakutseid ning hospitaliseerimisi.

Projekti raames osutab Koduhospiits OÜ kokku mahus 250 tundi koduhospiitsi kompleksteenust arvestusega kuni 10 tundi nädalas pere kohta. Teenust osutatakse Viimsi ja Jõelähtme vallas, Maardu linnas ning Tallinnas Pirita ja Lasnamäe linnaosades elavatele vähekindlustatud peredele. Loe projektist lähemalt