Suitsetamisest loobumine

Suitsetamisest loobumine

Suitsetamisest loobumise nõustamiskabinettides on kõigil soovijatel võimalik saada tasuta abi vastava ettevalmistuse saanud tervishoiutöötajalt. 70% igapäevasuitsetajatest soovivad pahest loobuda, kuid selle eesmärgi edukaks saavutamiseks vajavad nad nõustaja toetust. Kui ilma nõustamiseta loobub suitsetamisest ja saab püsi-mittesuitsetajaks ainult 3-6 % nikotiinisõltlastest, siis nõustamise korral 20 % ja enam. Suitsetamiseslt loobumise nõustamiskabinettide sihtgrupiks on kõik tubakatarvitajad: motiveeritud suitsetamisest loobujad, noored inimesed, krooniliste haigustega haiged (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus-KOK, südame-veresoonkonnahaigused-SVH, pahaloomulised kasvajad jt), rasedad naised ja imetavad emad jt. Nimetatud teenust pakub vastava ettevalmistuse saanud tervishoiutöötaja (üldjuhul arst ja/või õde) tõenduspõhise metoodika alusel selleks ettenähtud kabinetis. Juhtudel, kui teenuse pakkujaks on psühholoog, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja ja teised tervishoiutöötaja riikliku registri registreerimistõendit omavad isikud, peavad nad olema eelnevalt läbinud suitsetamisest loobumise nõustamise 16-tunnilise täiendkoolituse ning pakkuma teenust koostöös arstiga. Nimetatud teenuse pakkumine on suitsetajatele tasuta.

Mida nõuastamine endast täpsemalt kujutab?

Nõustamine sisaldab vastavalt vajadusele tubaka tarvitamisest loobumise nõuandeid, individuaalset loobumis- ja raviplaani koostamist, juhiseid suitsetamise taasalustamise vältimiseks ja sõltuvuse medikamentoosset ravi. Esmane nõustamine toimub kabinetis suitsetamisest loobuja motivatsiooni kinnistamiseks ja tubaka tarvitamisest loobumise tähtaja määramiseks, kokkuleppel ka nõustamis- ja raviplaani koostamiseks. Kokku lepitakse ka korduvkülastuste ajad, mille käigus toimuvad vestlused vahepeal toimunust ja vajadusel ka ravinõustamise korrigeerimine. Suitsetamisest aktiivne võõrutamine kestab 2 kuud või vajadusel kauem (kokku 8 –10 nädalat) ja vajab pidevat patsiendi ja nõustaja omavahelist koostööd. Seda ka jätkuvalt kogu järgneva aasta vältel pärast loobumist. Mittesuitsetajaks loetakse patsienti alles aasta pärast suitsetamisest loobumise päeva. Kestev nõustamine koosneb 5-6 nõustamisseansist (nt 3 – 4 nõustamist esimese kahe-kolme kuu jooksul, 2 nõustamist loobumisjärgse aasta jooksul). Vaata ka videot, kuidas nõustamist läbi viiakse.

Suitsetamisest loobumise nõustamist noortele osutatakse järgmistes kabinettides:

Tallinna Lastehaigla SA Kesklinna Lastepolikliinik

Ravi 27 Tallinn

Eelregistreerimine: 620 7330, 620 7331

Vaata kaardilt

OÜ Seksuaaltervise Kliinik

Mardi 3, Tallinn

Eelregistreerimine tel: 666 5123

Vaata kaardilt

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik

Vaksali 17, Tartu

Eelregistreerimi tel: 744 2086

Vaata kaardilt

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskus

Jaama 34, Jõhvi

Eelregistreerimine: 337 5875

Vaata kaardilt

Suitsetamisest loobumise nõustamise teenust osutatakse täiskasvanutele ja noortele alljärgnevates kabinettides:

Tallinnas:

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA Mustamäe korpus

Sütiste tee 19,Tallinn

Eelregistreerimine: 617 2063

Vaata kaardilt

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Pelgulinna Sünnitusmaja naistenõuandla

Sõle 23, Tallinn

Eelregistreerimine: 1314

Vaata kaardilt

Medicum AS

Punane 61, Tallinn

Eelregistreerimine: 605 0601

Vaata kaardilt

Tartus:

Tartu Ülikooli Kliinikum SA Südamekliinik

Puusepa 1a, Tartu

Eelregistreerimine: 731 9359

Vaata kaardilt

Kopsukliinik

Riia mnt. 167, Tartu

Eelregistreerimine: 731 8911, 731 8939

Vaata kaardilt

Ida-Virumaal:

Ida-Viru Keskhaigla SA

Torujõe 15, Kohtla-Järve

Eelregistreerimine: 33 73 777

Vaata kaardilt

Naistekliiniku naistenõuandla

Ravi 10, D, Kohtla-Järve

Eelregistreerimine: 339 5146, 339 5143

Vaata kaardilt

Narva Haigla SA Polikliinik

Hariduse 15, Narva

Eelregistreerimine: 357 2778, 357 2779

Vaata kaardilt

Mujal Eestis:

Järvamaa Haigla

Tiigi 8, Paide

Eelregisreerimine tel: 384 8132

Vaata kaardilt

Kuressaare Haigla SA

Aia 25, Kuressaare

Eelregistreerimine: 452 0115

Vaata kaardilt

Läänemaa Haigla SA

Vaba 6, Haapsalu

Eelregistreerimine tel: 534 30707

Vaata kaardilt

Lõuna – Eesti Haigla AS

Meegomäe küla, Võru vald

Eelregistreerimine: 786 8569 või 786 8595

Vaata kaardilt

Pärnu Haigla SA

Ristiku 1, Pärnu

Eelregistreerimine: 447 3300

Vaata kaardilt

Põlva Haigla AS

Uus 2, Põlva

Eelregistreerimine: 799 9171

Vaata kaardilt

Rapla Maakonnahaigla SA

Alu tee 1, Rapla

Eelregistreerimine: 489 0746

Vaata kaardilt

Viljandi Haigla SA

Jämejala küla, Pärsi vald

Eelregistreerimine tel: 435 2161

Vaata kaardilt

Suitsetamisest loobumise nõustamisteenuse osutamist viiakse ellu „Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020“ ja „Riikliku vähistrateegia 2007-2015“ raames. Allikas: Tervise Arengu Instituut.