Statistika

Vähi esinemine

2013. aastal registreeriti Eestis 8154 uut vähijuhtu, neist 91%-l kinnitus diagnoos mikroskoopilise uuringu põhjal.

Umbes 50%-l patsientidest diagnoositi lokaalne kasvaja, ent 20%-l esinesid juba diagnoosimise hetkel kaugmetastaasid.

Vähihaigestumus suureneb Eestis nagu teisteski Euroopa riikides.

Meestel esineb kõige sagedamini eesnäärme- ja kopsuvähk, naistel rinna- ja nahavähk. Haigestumustrendid varieeruvad paikmeti.

Eesnäärme- ja  rinnavähihaigestumus suureneb jätkuvalt, samuti sagenevad käär- ja pärasoolevähk, nahamelanoom ning lümfoidkoe pahaloomulised kasvajad.

Maovähihaigestumus seevastu väheneb.

Kopsuvähihaigestumuse vähenemine algas meestel 1990. aastate lõpus, ent naistel haigestumuse langust veel ei täheldata.

Tõsiseks probleemiks on emakakaelavähk, mis tabab esmajoones nooremaid naisi ja mille haigestumus ei ole hakanud vähenema.

Vähihaigestumusstatistika (http://www.tai.ee/et/tegevused/registrid/vahiregister/statistika) põhineb Eesti vähiregistril (http://www.tai.ee/tegevused/registrid/vahiregister), mis kuulub Tervise Arengu Instituudi (TAI) koosseisu. Detailne statistika (diagnoosimisaastate, vähipaikmete, soo, vanusrühmade ja maakondade lõikes) on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist (http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Haigestumus/04Pahaloomulised%20kasvajad/04Pahaloomulised%20kasvajad.asp).

Vähielulemus Eestis suureneb. Üle poole patsientidest elab ravi algusest vähemalt viis aastat, mida vähiravis tinglikult loetakse tervenemise kriteeriumiks. Varases staadiumis avastatud vähk on reeglina ravitav. Vähielulemusnäitajad on samuti kättesaadavad TAI kodulehel (http://www.tai.ee/et/tegevused/registrid/vahiregister/statistika).

Vähisuremusstatistika (http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/04Surmad/04Surmad.asp) põhineb TAI koosseisu kuuluva Surma põhjuste registri andmetel.

Kirjandus

  1. Innos K, Aareleid T. Eakate vähielulemus Eestis 2005–2009. Eesti Arst 2015;94(10):589−594. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12380/7481
  2. Innos K, Aareleid T. Vähielulemus Eestis 2005–2009. Eesti Arst 2013;92(8):437–442. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/11411/6595
  3. Aareleid T, Mägi M. Vähielulemus Eestis võrdluses teiste Euroopa riikidega aastatel 1990–2009 EUNICE elulemusuuringu alusel. Eesti Arst 2012;91(14):587–593. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/11167/6352
  4. Mägi M, Aareleid T. Vähihaigestumus ja selle muutused Eestis. Eesti Arst 2009. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/10518/5704