Rahvusvaheline tegevus

Osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides

Eesti Vähiliidu rohkete rahvusvaheliste kontaktide seas on esikohal sidemed põhjamaade vähiliitudega. Eriti tihe koostöö toimub Soome ja Rootsi Vähiliiduga ning Edela-Soome Vähiliiduga, kus 1997.a. koolitati meie koduse toetusravi meditsiinipersonal. Nimetatud riikide sõsarorganistasioonid on omakasupüüdmatult jaganud oma pikaaegseid töökogemusi ja sihtannetustena osutanud ka märkimisväärset rahalist abi. 1993. aastast on Eesti Vähiliit Rahvusvahelise Vähivastase Liidu (UICC) liige, 2006. aastast Euroopa Emakakaelavähi Liidu (ECCA) ning Euroopa Vähipatsientide Koalitsiooni (ECPC) liige, 2007. aastast kuulume ka Rahvusvahelise Rinnavähi Koalitsiooni (NBCC) ühendusse. Rahvusvahelise koostöö eesmärk on arendada kontakte UICC kaudu juhitavate ECL organisatsioonide, onkoloogiaarstide, -õdede ja teadlaste sõltumatute ühendustega, toetades erialast õppe-, teadus- ja arendustegevust. Osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöös on vajalik, et tagada:

  • kõigi vähktõvevaldkondade erialase informatsiooni ja õppematerjalide pidev laekumine;
  • täiendõppe, õppekogunemiste jt. analoogilistel üritustel osalemise võimalus ning selle rahaline kate;
  • Eesti Vähiliidu toetamine osalemiseks rahvusvahelistes projektides ja rahaliste fondide taotlemisel.

Viited: Rahvusvaheline Vähivastane Liit (UICC) Euroopa Emakakaelavähi Liit (ECCA) Euroopa Vähipatsientide Koalitsioon (ECPC) Rahvuslik (Ameerika) Rinnavähi Koalitsioon (NBCC) Euroopa Rinnavähi Koalitsioon Europa Donna