Psühholoogiline tugi

Psühholoogiline tugi

Nõustajate kontaktid vähihaiglates leiate siit.

MTÜ Eesti Vähiliidu nõustamiskeskuses Viru 5-3, Tallinn

Psühholoogilised grupinõustamised

Esmaspäeviti alates 03. märtsist kl 11.30 – 13.30

Nõustamised viivad läbi TLÜ kunstiteraapia eriala magistriõppe üliõpilased

Märtsist maini 2014. a on pahaloomulise kasvajaga patsientidel ja nende lähedastel võimalik osaleda TASUTA psühholoogilistel grupinõustamistel.

Nõustamissessioonide läbiviimisel kasutatakse lisaks vestlusele eneseväljenduse toetamiseks erinevaid loovtehnikaid.

Loovtehnikad on vahendiks, mis aitavad avada meis kõigis peituva sisemise võimekuse.

Osalejate arv on piiratud.

Palume registreeruda telefonil 631 1730 või e-postil info@2014.cancer.ee

MTÜ Terve Maailm eestvedamisel ja KÜSK toel saavad projekti Uus Tervis raames alates 5. märtsist Vähiliidus toimuma terviseõhtud vähipatsientidele. Teemadeks tervis ja tervendamine, motivatsioon ja sisemine jõud ning praktilised harjutused.

Kohtade arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine: e-post vivian.vulp@2014.cancer.ee

Terve-maailm-plakat

Vähipatsient: vähidiagnoosist tuleb lähedastele rääkida

Oluline on oma vähidiagnoosist avameelselt rääkida nii lähedaste ringis kui töökohas, see toob kergendustunde mõlemale poolele ja aitab kõigil oma igapäevaste toimetustega normaalsemalt edasi minna, soovitas neli aastat vähki põdenud Kalju Metssalu 8. Balti Hematoloogia konverentsil

Loe edasi siit.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

osutab sotsiaalnõustamise teenust, mille eesmärk on ennetada sotsiaalseid probleeme ja abistada puuetega inimesi ja nende pereliikmeid sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes (nt puudega seonduvad probleemid, toetused, teenused, puude määramine jne; riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste ja seaduste tutvustamine ja kohalikus omavalitsuse, töötukassa, pensioniameti jmt kontaktide edastamine).

Sotsiaaltöötaja poole saab pöörduda:

– töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemisel,

– teenuste (transport, rehabilitatsioon, tööhõive, haridus jmt) kasutamisel,

– toetuste ja soodustuste taotlemisel,

– abivahendite taotlemisel,

– hooldaja ja eestkoste määramisel,

– sotsiaalabi saamisel ja eluasemega seotud probleemide korral jne.

Sotsiaalnõustamine on tasuta ja teenust osutatakse nii eesti kui vene keeles.

Info ja vastuvõtule registreerimine tööpäeviti telefonil 655 4160 ja 52 19 102 või e- posti

aadressil: tiia@tallinnakoda.ee

Sotsiaaltöötaja Tiia Tiiki vastuvõtud toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59.

Teenust rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

Telefon: 656 4048

e-post: koda@tallinnakoda.ee

http://www.tallinnakoda.ee

ANNETA ja TOETA
meie tegevusi
5 eurot
10 eurot
25 eurot


Kui soovid annetuselt tulumaksu tagasi saada,
siis palun sisesta oma isikukood.
Jah
Ei

Sisesta palun oma isikukood:
Võta meiega ühendust

Tagame konfidentsiaalsuse