Liikumine

Mehed liikuma

Mehed Liikuma puhul on tegemist 2010.aastal Lõuna- Eesti maakondades käivitunud projektiga,mille eesmärgiks on muuta eesti meest tervisega seotud hoiakuid, parandada nende terviseteadlikkust ja aidata seeläbi kaasa meie kõigi tervelt elatud aastate arvu tõusule.

Mehed Liikuma pikema eesmärgina näeme, et programmist kujuneb välja terviklik meestele suunatud ühiskondlik ja avatud liikumine, mille tulemusena peaksid eestlased 25 aasta pärast olema ühed tervemad ja sealjuures ka edukamad ja rõõmsamad inimesed kogu Euroopas.

Programmi laiemaks sihtgrupiks on eesti mehed vanuses 20.-69. eluaastat, kes ei tegele regulaarselt tervisespordiga ning kellel esineb sellest tulenevaid terviseprobleeme. Statistikaameti andmetel elab Eestis selles vanusegrupis üle 418 tuhande mehe.

Paneme mehed liikuma!

Lähemalt projektist ja palju muud vajalikku informatsiooni siit

Mehed Liikuma

MTÜ ABC Arendus

tel: 521 7501

e-post: mehedliikuma(ät)mehedliikuma_ee

Mehed-liikuma