Liikmesorganisatsioonid

Eesnäärmevähi Liit

Raua 16a-15, 11111 Tallinn

e-post: vahimehed@gmail.com

Eesti Onkoloogide Selts

PERH Onkoloogiakeskus
Hiiu 44, 11619 Tallinn
Juhatuse esimees Margit Valgma
e-post: onkoloogideselts@gmail.com, www.onkoloogia.ee

Eesti Onkoloogide Selts on vabatahtlik kasvajate diagnoosimise ja raviga tegelevate arstide mittetulundusühendus. Seltsi eesmärkideks on onkoloogide kvalifikatsiooni tõstmine ja täiendkoolituse korraldamine, onkoloogide töö koordineerimine ja sellealase teadusliku uurimistöö põhisuundade kujundamine.

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

Vallikraavi 7, 51003 Tartu
Juriidiline aadress Hiiu 44, 11619 Tallinn
President Kristiina Karp
Asepresident Heleri M Roosmäe
tel. 5560 9005, e-post: eons@eons.ee
www.eons.ee

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu põhiülesanneteks on onkoloogiaõdede täiendkoolituse korraldamine, erialase töö kvaliteedinõuete väljatöötamine, erialase teabe levitamine ühingu liikmete seas, tööalase uurimistöö põhisuundade kujundamine.

Hääleklubi kõrituile

Hiiu 44, 11619 Tallinn
President Tiiu Tammemäe
tel. 617 2310, faks 617 2303

Järvamaa Vähihaigete Ühing

Luha 1, 72211 Türi; Tallinna tn. 13 72713 Paide
Juhatuse esimees Ülle Kiivet
tel. 387 9705, tel./faks 385 2553

Lõuna-Eesti Vähiühing

Tiigi 11, 51003 Tartu
President dr. Kaiu Suija
tel. 734 1092, e-post: kaiu.suija@kliinikum.ee

Lõuna-Eesti Vähiühing hõlmab oma tegevusega neid vähihaigeid, kes elavad Tartu, Valga, Võru, Viljandi, Jõgeva ja Põlva maakonnas või Tartu linnas. Eesmärgiks on aidata vähihaigetel kohaneda oma haigusega, pakkuda haigetele psühholoogilist tuge, koolitada tugiisikuid ning jagada teavet vähki haigestumisest, ravist ja selle kõrvaltoimetest.

Läänemaa vähiühing

Kastani 7, 90508 Haapsalu
Juhatuse esimees Tiia Treimann-Differt
tel. 5398 6248, e-post: laane.vahiuhing@gmail.com

Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus

Kagu 5, 44316 Rakvere
Juhatuse esimees Eve Tamm
tel. 513 3220, e-post: konso@hot.ee

Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus

Hiiu 44, 11619 Tallinn
Juhatuse esimees Merike Värik
tel. 507 6878 e-post: merike.varik@regionaalhaigla.ee

Pärnumaa Vähiühing

Riia mnt 70, 80010 Pärnu
Juhatuse esimees Raja Leppik
tel. 5347 7574, e-post: rajalep5@gmail.com

Rinnavähihaigete Selts

Viru 5-5, 10140 Tallinn
Juhatuse esimees dr Astrid Järvet
tel. 631 1730

Rinnavähk BCF MTÜ

Ühingu eesmärgiks on nõustada rinnavähki põdevaid patsiente. Samuti patsiente, kes vajavad rindade taastamist.

Patsientidele pakume:

  • individuaalset nõustamist
  • kiiresti vastuseid oma küsimustele
  • aitame leida teaduspõhist infot
  • püüame aidata kohaneda muutustega, et paremini tavaellu naasta
  • korraldame teabepäevi taastamisega seotud teemadel

Kontakt:

Ühingu juht Merike Värik 

Telefon  507 6878

E-post  merike.varik@regionaalhaigla.ee

Registrikood  80362013

Asutamise aasta  2013

Saaremaa vähiühing

Pikk 39, 93812 Kuressaare
Juhataja: Kairit Lindmäe
e-post: saare.vahiuhing@gmail.com
tel 5451 2202
Juhatuse liige Viivian Pihl tel 510 5752

Tallinna Kohanemiskeskus DANKO

Endla 59, 10615 Tallinn
tel. 5347 2167

Tehisuurisega Haigete Ühing ESTILCO

Õle 34, 10319 Tallinn
Juhatuse liige Pille-Maris Arro
tel. 516 3235, e-psot: estilco@gmail.com

Tehisuurisega Haigete Ühing ESTILCO loodi 1993.aastal Soome Stoomiühingu FINILCO toetusel vabatahtlikkuse alusel samalaadne ühendus Eesti. Ühingu eesmärgiks on aidata stoomihaigetel kohaneda uue olukorraga, võimaldada omavahelist suhtlemist ning aidata taas leida oma koht elus. Haigete ühendamise eesmärgiks on aidata kohaneda oma haigusega, luua võimalused omavaheliseks suhtlemiseks ja pakkuda psühholoogilist tuge.

Viljandimaa vähihaigete tugirühm

Posti 20, 71004 Viljandi
Juhatuse esimees Sirje Ilver
mob 509 7960; sirje.ilver@gmail.com

Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Tervise 28, 13419 Tallinn
Märt Avandi tel 5691 2965
Kersti Ojasu tel 5682 7204
www.vähilapsed.ee

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Lapse haigestumine on kogu perekonnale väga raske kogemus, sellises olukorras on igasugune abi väga vajalik, eelkõige hingeline abi. Lapsevanem(ad) ei tohiks jääda oma murega üksi, nad peaksid saama võimalikult palju toetust ja mõistmist ning vastuseid oma kümnetele ja kümnetele küsimustele.

Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata. Hädasolijate vajadused ei ole piiridesse seatavad, ei saagi olla, seetõttu ei ole jäigad ka meie organisatsiooni tegevussuunad. Kõik lähtub eelkõige abivajajate soovidest.

Seega, meie, liidu liikmed, tegutseme ja püüame olla abiks toetudes oma kogemustele, kõik küsimused ja abipalved on enam kui teretulnud. Selle jaoks me olemegi.

Vähiühing “Kaev”

Veehoidla 35, 74117 Maardu
e-post: vahiyhingkaev@gmail.com
www.kaev.ee