Koolitustoetus

Ravimifirma AstraZeneca Eesti OÜ koolitustoetus/teadustoetus 2014

Juuli 2014

Koostöös ravimifirmaga AstraZeneca Eesti OÜ annab MTÜ Eesti Vähiliit 2014 aastal välja 4 a’ 1500 EUR koolitus- või teadustoetust onkoloogia eriala residentidele või noorarstidele vanuses kuni 35 eluaastat eesmärgiga toetada koolitust või teadustegevust rinnavähi (2 stipendiumit) ja kopsuvähi (2 stipendiumit) alal. Toetuse kasutaja(d) valib vastava taotluse esitanute hulgast välja ja kinnitab Eesti Vähiliidu nõukogu, kes oma otsuse tegemisel juhindub ekspertkomisjoni ettepanekutest.

Toetuse taotlused peavad vastama järgmistele nõuetele:

• erialase täiendkoolituse läbiviija on tunnustatud haridus- või teadusasutus/ühendus;
• üritus peab olema teadusliku või haridusliku suunitlusega ja puudutama raviteenuste osutamist või ravimite kasutamist;
• üritustel ravimite kohta esitatav teave peab vastama ravimireklaami suhtes kehtestatud nõuetele [ravimiseaduse §82, §83, §84, §85];
• ürituse toimumispaik peab olema seotud ürituse põhieesmärgiga ning tegu ei tohi olla puhkekohaga (suusa- või puhkekuurort) või luksushotelliga;
• toetuse vahendeid võib kasutada transpordi, majutuse või ürituse registreerimistasu maksmiseks, teaduslike projektide läbiviimise kulude katmiseks;
• toetuse vahendeid ei tohi kasutada toitlustuse või meelelahutuse eesmärgil;
• majutus võib olla kuni 4-tärnises hotellis, öö maksumusega maksimaalselt 350 eurot;
• transpordiks ei tohi kasutada esimese või äriklassi lennupileteid;
• kui toetuse kasutaja soovib ürituse toimumiskohta jääda kauemaks kui see on vajalik üritusel osalemiseks, peab ta tasuma ise kõik lisakulud;
• toetuse vahenditest on keelatud tasuda toetuse kasutaja kaaslaste mistahes kulusid;
• toetuse taotluses peab olema märgitud soovitud toetuse summa koos prognoosiga, milliste kulutuste katmiseks summat kasutatakse.

Avaldusi saab esitada kuni 15. augustini 2014 elektroonselt Eesti Vähiliidu aadressil info@2014.cancer.ee

 

Täname kõiki, kes osalesid MD Andersoni Vähikeskuse 2012. a. koolitustoetuse konkursil. Erialaekspertide komisjon otsustas sel aastal koolitustoetusega premeerida dr Niina Biševa-Kadõrkot.

Eesti Vähiliidu koolitustoetus arstidele 2012

MTÜ Eesti Vähiliit annab juba 5 aastat välja koolitustoetuse onkoloogia või hematoloogia arst-residendile, osalemaks Texase Ülikooli maailmakuulsa MD Andersoni Vähikeskuse akrediteeritud diplomijärgsel hematoloogiliste ja soliidtuumorite alasel koolitusel, mida viivad läbi tunnustatud omaala asjatundjad.

Kursus, „A Comprehensive Board Review in Hematology and Medical Oncology” toimub tänavu 10-15. septembrini Houstonis.

Varasematel aastatel on Vähiliidu koolitustoetuse pälvinud dr.Tatjana Trats, dr. Kadri Putnik ja dr. Hannes Jürgens ja dr. Julia Galanina.

Koolitustoetuse suurus on 3 300 EUR, mis katab kursuste osavõtutasu, transpordi- ja majutuskulud.

Igal aastal käib MD Andersoni Vähikeskuses üle 1000 residendi ja doktorandi, et saada spetsiaalset väljaõpet vähktõve uurimiseks ja ravimiseks. Lisaks neile osaleb vähikeskuse koolitusprogrammides üle 4300 üliõpilase.

Keskuse logol on sõna “vähk” punase joonega läbikriipsutatud, kuna sihiks on muuta vähihaigus ajalooks. MD Andersoni Vähikeskus investeerib igal aastal teadustöösse sadu miljoneid dollareid ja saab riiklikku toetust kümne erialase teadusprogrammi raames.

Täpsem info kursusest

Koolitustoetusele kandideerimiseks tuleb täita taotluse taotlus ja saata see allkirjastatult Eesti Vähiliitu. Taotlusi on võimalik esitada kuni 01. juulini. Koolitustoetuse saaja valib välja ja kinnitab erialaekspertide komisjon.

Koolitustustoetuse on MTÜ Eesti Vähiliidule annetanud Roche Eesti OÜ.

Vähiliit aitab vähiga võidelda

Eesti Vähiliit on 1992. aastal Eesti Onkoloogide Seltsi järglasena loodud mittetulunduslik organisatsioon. Vähiliidu ülesandeks on kaasa aidata vähktõvevastase võitluse ideede ja strateegia väljatöötamisele Eestis. Vähiliidu töö põhisuundadeks on vähktõve tekkimise vältimiseks edendada elanikkonna teadlikkust, parandada vähihaigete rehabilitatsiooni ja elukvaliteeti ning aidata kaasa vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele. Läbi oma sihtasutuste osaleb Eesti Vähiliit vähi sõeluuringute ja vähihaigete koduse toetusravi läbiviimisel.

Lisainfo: Eesti Vähiliit, tel: 631 1730, www.2014.cancer.ee

Roche Eesti OÜ on juhtiv vähiravimite tarnija, mille peakorter asub Baselis (Šveits). Roche on maailma suurim biotehnoloogia firma, mis toodab kõrge spetsiifilisusega ravimeid onkoloogias ning viroloogias, samuti põletikulistele haigustele, ainevahetusele ning kesknärvisüsteemile toimivaid ravimeid. Lisaks on Roche juhtiv in vitro ja histoloogiliste vähi diagnostikavahendite tootja ning teerajaja diabeedi ravis. Roche’i personaliseeritud tervishoiu strateegia eesmärk on tagada patsientidele ravimid ning diagnostilised vahendid, mille abil on võimalik oluliselt parandada nende tervist, elukvaliteeti ning elulemust. 2010. aastal töötas Roche’is üle 80 000 inimese üle maailma ning firma investeeris ligi 10 miljardit Šveitsi franki uuringutesse ja arendusse.

Lisainfo: Kadri Mägi, Roche Eesti OÜ tegevjuht, mobiil 510 4301, www.roche.ee