Emakakaelavähi sõeluuringud

Emakakaelavähi sõeluuringud

2016 aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30-55 aastased ravikindlustatud naised, sünniaastatega  1961, 1966, 1971, 1976, 1981 ja 1986.

Uuringutele kutsutakse naisi iga 5 aasta järel.

Emakakaelavähi sõeluuringut teostavad tervishoiuasutused leiad siit 

Emakakaelavähi sõeluuringut korraldavad Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituut koos Sotsiaalministeeriumiga.

Emakakaelavähi sõeluuring on loodud emakakaelarakkude muutuste avastamiseks varasesstaadiumis, kui neid on võimalik eemaldada, ennetamaks emakakaelavähi teket. Emakakaelavähi sõeluuringut tehakse PAP-testi abil.

Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile.

Kutsutavate nimekiri koostatakse Rahvastikuregistris olevate aadresside alusel. Kutseid ei saa need naised, kellel puudub kehtiv kindlustuskaitse või kellel on andmekogus mittetäielik aadress (näiteks ainult linna täpsusega). Kutsel on märgitud kõik uuringuid teostavad raviasutused, kuhu saab end uuringule registreerida.

Naistele, kellele on eelneval aastal PAP-test juba tehtud, saadetakse kutsed sõeluuringus osalemiseks aasta II pooles, et uuringutevaheline intervall oleks pikem.

Kõik perearstid saavad igal aastal veebruaris info, kes nende nimistu naistest sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud. Kui naine on kutsutavate nimekirjas, ent ei ole aadressimuutuse tõttu või muul põhjusel kutset kätte saanud, saab ta helistada ja ennast uuringule registreerida sõeluuringuid teostavas raviasutuses ning uuringule tulles on aluseks isikut tõendav dokument.

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt.