Alkohol

Tervise Arengu Instituudi lehelt alkoinfo.ee leiab väga põhjaliku info alkoholi mõjust meie elule.

Alkohol ja vähkkasvajad

Kuigi alkohol on aastast 1988 lisatud kantserogeensete ehk vähki tekitavate ainete loetellu, ei teadvusta inimesed sageli alkoholitarvitamist kui vähi riskifaktorit. Ka 2014 aasta Maailma Vähiuuringute Agentuuri (IARC) raport rõhutab alkoholi ja vähi tekkeriski seoseid.

Teadlased on kindlal seisukohal, et pole olemas ohutut kogust, mis ei tõstaks vähkkasvajate riski. Iga alkoholikogus ja ükskõik kui harva, tõstab vähi riski. Mida suuremad kogused, seda suurem risk.

Vähkkasvajate tekkemehhanism võib küll erinev olla, aga seos alkoholiga on leitud vähemalt seitsme vähiliigi puhul:

 Allikas: alkoinfo.ee  

Lisainformatsioon