Ettekanded 2017-11-14T14:37:14+00:00

Ettekanded

Rahvusvahelise vähinädala teaduskonverents “Harva esinevad onkoloogilised ja hematoloogilised kasvajad täiskasvanutel ja lastel” 7. detsember.

Dr. Vahur Valvere – Konverentsi avaettekanne
Prof Barbro Eriksson – Management of NET-tumors
Dr. Tiit Suuroja – NET tuumorite diagnostika- ja ravivõimalused Eestis
Prof Bernd Kasper – Management of bone sarcomas
Prof Bernd Kasper – Management of soft tissue sarcomas
Dr. Kadri Putnik ja dr Helis Pokker – Sarkoomide diagnostika ja ravi Eestis
Dr. Aare Märtson ja Paul-Sander Vahi – Luusarkoomide kirurgilise ravi võimalused Eestis
Dr. Kadri Saks ja dr Sirje Mikkel – Laste pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisest ja ravist Eestis

Tervise – ja koolituslaager “Loodus tervise teenistuses” 27.-29. juuli

M. Egipt – EVL 20 ettekanne
Dr. V. Valvere – Vähi sõeluuringud
A. Virovere MSc – Õnn ja õnnestumine
Laagri laulu sõnad; Laagri laul Rõõm jääb saatma meid noodid

Riigikogu ja Eesti Vähiliidu koostööümarlaud 15. mai

Dr. V.Valvere – Vähk Eestis- ennetamise, varase avastamise ja ravi võimalused
S.Vaask – Sõeluuring kui investeering elanikkonna tervisesse
Dr. L.Padrik – Ülevaade emakakaelavähi ennetusest Eestis
Dr. M.Talk – Rinnavähi sõeluuring Eestis-hetkeseis ja arengusuunad
Dr. S.Ulp – Rinnavähi varajane avastamine TÜ Kliinikumi kogemus
Dr. T.Suuroja – Soolevähi sõeluuringu pilootprojekt-kas soovunelm või reaalsus
Dr. M. Punab – Kas eesti mees vajab soospetsiifilist terviseprogrammi
Dr. P.Veerus – Tõenduspõhisus vähi sõeluuringute läbiviimisel ja vähi sõeluuringute register