Структура

EESTI VÄHILIIDU kui organisatsiooni struktuuri kuuluvad:

 

üldkoosolek – kõrgeim organ, mille pädevuses on põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, nõukogu liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine jm. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus tavaliselt üks kord aastas.

 

nõukogu – (MTÜ seaduse mõistes volinike koosolek) kavandab Liidu pikemaajalist tegevust, juhendab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Liikmed valib viieks aastaks Eesti Vähiliidu üldkoosolek. Nõukokku kuulub seitse liiget. Nõukogu töötab vabatahtlikkuse alusel.

 

 

EESTI VÄHILIIDU NÕUKOGU KOOSSEIS:

 

Eesti Vähiliidu president: prof. dr. med. Väino Rätsep

Nõukogu esimees: dr. Vahur Valvere, SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja

Nõukogu liige dr. Kaiu Suija, Lõuna-Eesti Vähiühingu juhatuse esinaine

Nõukogu liige Valve Kirsipuu

Nõukogu liige Daisy Tauk, vandeadvokaat

Nõukogu liige Kadi Lambot, AS Eesti Ajalehed juhatuse esimees

Nõukogu liige Luule Agu, Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus

 

tegevbüroo – eesotsas üheliikmelise juhatusega, juhatuse esimees Maie Egipt, korraldab büroo igapäevast tegevust ning viib ellu tegevuskava.